Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

22.11.2017
DFC Nordic Oy > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - prosessuaalinen palautus
22.11.2017
IS-Hankinta Oy - sähköpyörätuolit
julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus
22.11.2017
Tuomi Logistiikka Oy - näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset
julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täsmentäminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta
22.11.2017
Espoon kaupunki - psykiatristen asumispalvelut
julkinen hankinta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus