Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

21.7.2017
SK Tuote Oy > EH-Muovi Oy
tekijänoikeus - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - orjallinen jäljittely - maineen norkkiminen
21.7.2017
SK Tuote Oy > EH-Muovi Oy
tekijänoikeus - sopimaton menettely elinkeinotoiminnassa - orjallinen jäljittely - maineen norkkiminen
21.7.2017
Skaala Production Oy > Patentti- ja rekisterihallitus
tavaramerkki - erottamiskyky - tavaramerkkiluokitus
21.7.2017
Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmä
julkinen hankinta - suorahankinta