Markkinaoikeus on erityistuomioistuin, joka käsittelee ja ratkaisee kilpailu- ja valvonta-asioita, hankinta-asioita sekä markkinaoikeudellisia asioita ja 1.9.2013 lukien myös teollis- ja tekijänoikeudellisia riita-, hakemus- ja valitusasioita.

   

Uusimmat ratkaisut

23.5.2018
Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen
21.5.2018
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - kotihoidon optimointi- ja mobiiliratkaisu
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus
17.5.2018
Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä - kirkon pihakansikorjaus
julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen tiedoksianto
16.5.2018
Keminmaan kunta - vartiointipalvelut
julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen