Etusivu » Ratkaisut » Hankinta-asiat

Hankinta-asiat

 • Pohjois-Karjalan hankintatoimi - jätteiden poiskuljetus ja käsittely
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - valitusosoitus - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Rovaniemen kaupunki - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - soveltuvuusvaatimukset

 • Rovaniemen kaupunki - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - seuraamusten määrääminen

 • Vantaan kaupunki - skeittipaikan ja raitin rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - asiavaltuus - tutkimatta jättäminen

 • Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä - etälääketieteelliset vastuulääkäripalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • KL-Kuntahankinnat Oy - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankinnan kohteen määritteleminen - hankinnan kokonaisarvo - epäselvä tarjouspyyntö

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiestön hoito ja ylläpito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab - maanrakennus- ja putkityöt
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - erityisalojen hankintalaki - hankintalain soveltaminen - julkisoikeudellinen laitos - julkinen yritys

 • Tuomi Logistiikka Oy - ilmanpuhdistimet
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Joensuun kaupunki - katu- ja puistoalueiden viimeistelytyöt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen - ryhmittymä - tarjoajan soveltuvuus

 • Kauhavan kaupunki - liikuntatilat
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Hangon kaupunki - palveluntuottajan valinta
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohteen kuvaaminen

 • Kouvolan kaupunki - asuntoalueen infran rakennuttamisen palvelut ja valvonta
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja

 • Seinäjoen seurakunta - kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin kaupunki - vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoito
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Hansel Oy - polttonesteet ja niiden säiliötoimitukset
  hankintalaki 2017 - puitejärjestely - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy - vesientarkkailu
  hankinta-asia – vertailuperusteiden asettaminen – hankinnan kokonaisarvo

 • HUS-Kiinteistöt Oy - rakennusurakka
  hankinta-asia – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksu

 • Utajärven kunta - koulukuljetukset
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tutkimatta jättäminen – myöhästynyt valitus

 • Sastamalan kaupunki - terveydenhuollon tarvikkeet
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – yhteishankintayksikkö

 • Vantaan kaupunki - puhtauspalvelut
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö

 • Mestaritoiminta Oy - vuokrattavien siirtotilojen palveluhankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – hankinnan keskeyttäminen

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen

 • Lappeenrannan kaupunki - kirjat, niihin liittyvät palvelut sekä muuta oheismateriaalia koskeva tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • HUS-Kiinteistöt Oy - turvapalveluiden palveluhankinta
  hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

 • VR-Yhtymä Oy - dieselveturien tavarahankinta
  hankinta-asia – erityisalojen hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Tampereen kaupunki - kokonaispalveluhankinta
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – tekninen eritelmä – tasapuolinen kohtelu – hankinnan kohteen määrittäminen - puitejärjestely

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Kristiinankaupungin kaupunki - KVR-urakka
  hankinta-asia – hankinnan keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Pyhäjärven kaupunki - perusparannusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrääminen

 • Turun kaupunki - palloiluhallitilojen vuokraus
  hankinta-asia – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus – hyvitysmaksun edellytykset

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - urakkahankinta
  hankinta-asia - hankintalaki 2017 - suorahankinta

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - sairaalan toiminnanohjausjärjestelmän tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö – tasapuolinen kohtelu

 • Rautjärven kunta - sisäilmakorjaus
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

 • Vaasan kaupunki - pienoislinja-auton hankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - koulutuksen järjestäminen
  hankinta-asia – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - toimisto- ja koulutarvikkeet
  hankinta-asia – epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - varavoimakoneurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Kajaanin kaupunki - paikallis- ja seutuliikenteen liikennöinnin palveluhankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – epäselvä tarjouspyyntö – osatarjousten vertailu

 • Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy - IT-palvelunhallinnan järjestelmän palveluhankinta
  hankinta-asia – hankinnan kohteen määritteleminen – tarjouspyyntö – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen – suorahankinta – horisontaalinen yhteistyö

 • Seinäjoen kaupunki - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen – suorahankinta – horisontaalinen yhteistyö

 • Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy - palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta
  hankinta-asia – valituksen tutkiminen

 • Vantaan kaupunki - hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetukset
  hankinta-asia – hankintasanasto (CPV) – hankintailmoituksen virheellisyys

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä - potilastietojärjestelmä
  hankinta-asia - suorahankinta

 • Vantaan kaupunki - irtokalusteiden tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys – hankintapäätöksen perusteleminen

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Seinäjoen keskussairaalan F-osan laajennuksen DRUPS-urakka
  hankinta-asia – neuvottelumenettely – tarjoajan soveltuvuus – tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hyvitysmaksu

 • Lappeenrannan kaupunki - kaupungintalon edustatorin peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy ym - tietojärjestelmäkehitykseen liittyvät asiantuntipalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - puitejärjestely - asianosaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen - syrjimätön kohtelu - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan laajuuden muutos

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työnhakuvalmennus
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankinnan väliaikainen järjestäminen

 • Espoon kaupunki - järjestelmäpalvelut
  hankinta-asia – kilpailuttamisvelvollisuus – väliaikainen järjestely – uhkasakon määrääminen maksettavaksi

 • Kittilän kunta - ateriakuljetuspalvelut
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Laukaan kunta - putkiurakka
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Laukaan kunta - putkiurakka
  hankinta-asia – tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - bussiliikenteen kahdeksan kohteen kilpailutus
  erityisalojen hankinta – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Äänekosken kaupunki - rakennusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – ryhmittymä – tarjoajan soveltuvuus

 • Muhoksen kunta - maarakennusaineiden tavarahankinta
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouspyyntö – tarjousten vertailu

 • Paimion kaupunki - asfalttipäällystystöitä koskeva rakennusurakka
  hankinta-asia – hankintalaki 2017 – tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - soveltuvuusehdot

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kokonaisarvo - kynnysarvon ylittyminen - hankintailmoituksen laiminlyöminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Kouvolan kaupunki - asuntoalueen infran rakentaminen
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - osallistumishakemus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kiinteistö Oy Helsingin Kulttuuritalo - lipunvälityspalvelut
  julkinen hankinta - palveluja koskeva käyttöoikeussopimus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Liikennevirasto - rautatieliikenteen matkustajainformaatiojärjestelmä RAMI
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - vertailuperusteet - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousvertailu

 • Hansel Ab - tolkningstjänster
  upphandling - upphandlingsrättelse - avbrytande av upphandlingsförfarandet

 • Espoon kaupunki - Tapionkentän jäähdytyskontin rakennusurakka
  julkinen hankinta – hankintalaki 2017 – seuraamuksen määrittäminen

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - mielenterveyskuntoutujien kuntouttavien asumispalvelut

 • KL-Kuntahankinnat Oy - lehtitilauksia koskeva hankinta vuosille 2017–2020
  julkinen hankinta – epäselvä tarjouspyyntö – hankinnan kohteen määritteleminen

 • Lapuan kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - verovelat

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työssäoppimispainotteinen koulutus
  julkinen hankinta - alihankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten vertailu

 • Puumalan kunta - koulukuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tarjousten vertailu - hyvitysmaksu

 • Sastamalan kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ortopedisten jalkineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kajaanin kaupunki - vakuutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - sähköpyörätuolit
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - myöhästynyt valitus

 • Tuomi Logistiikka Oy - näyte-, verivalmiste- ja oheistavarakuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjouksen täsmentäminen - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Espoon kaupunki - psykiatristen asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

 • Innovaatiorahoituskeskus Tekes - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Ranuan kunta - väistötilat
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - hyvitysmaksun edellytykset

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - kaivinkonemuokkaus- ja kunnostusojituspalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Metsähallitus Metsätalous Oy - maanmuokkaus-, kunnostusojitus- ja puunkorjuupalvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattiominnassa

 • Senaatti-kiinteistöt - selliosasto
  julkinen hankinta - asiavaltuus - tutkimatta jättäminen - hankintalaki 2017

 • Kurikan kaupunki - liikennepalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Tampereen kaupunki - näyttelyarkkitehtuuri
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - median tuotanto- ja hallintaratkaisu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Someron kaupunki - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kynnysarvon ylittyminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Oulun kaupunki - koulu- ja päiväkotikuvauspalvelut
  julkinen hankinta - käyttöoikeussopimus

 • Työ- ja elinkeinoministeriö - asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Uudenkaupungin kaupunki - päällystystyöt
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - oikeudenkäyntikulujen korvaaminen

 • Parikkalan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailu

 • Liikennevirasto - väylänhoito
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Liikennevirasto - väylänhoito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - seuraamuksen määrääminen

 • Saimaan Tukipalvelut Oy - rakennusurakkahankinnat
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - referenssit

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tiesääasemat
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • KuntaPro Oy - käännös- ja tulkkauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Nurmijärven kunta - av-urakka
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Fortum Power and Heat Oy - kaukolämpöverkkorakentaminen
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - käsittelystä poistaminen

 • Kuhmon kaupunki - varavoimakone
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - perhetyö
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kuopion kaupunki - löytöeläinsuojatilat
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hankintasopimuksen muutos

 • Haapaveden kaupunki - leikkipaikkavälineet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Pirkanmaan Jätehuolto Oy - sako- ja umpikaivolietteiden sekä pienpuhdistamolietteiden keräys ja kuljetus
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen virheellisyys

 • Puolustushallinnon Rakennuslaitos - maanrakennustyöt
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Utsjoen kunta - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Äänekosken Energia Oy - jäteveden puhdistamon saneeraus -ja laajennusurakat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KL-Kuntahankinnat Oy - Tajua Mut! - niminen ratkaisut ja palvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - puitejärjestely

 • Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - potilaiden siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tampereen kaupunki - raitiovaunukalusto
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - tarjousten täsmentäminen - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - kirjastojen aineistohankinnan porttaali
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen kuvaus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Mestar, Kuopion kaupunki kuntatekniikkaliikelaitos - louhepenkere
  julkinen hankinta - hankintalaki 2017 - hankintayksikkö - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kotkan kaupunki - puulattia
  julkinen hankinta- hankintalaki 2017 - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Savonlinnan kaupunki - suurvideonäyttö, ohjauslaitteisto ja ohjausohjelmisto
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus

 • Saimaan Tukipalvelut Oy - ruoka- ja kotiateriakuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Kemijärven kaupunki - turvajärjestelmä
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintalaji - epäselvä tarjouspyyntö

 • Oulun kaupunki - hammashoitoyksiköt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohde - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - hammashoitoyksiköt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankinnan kohde - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • KuntaPro Oy - siivousaineet ja -välineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kotkan kaupunki - nosturikuorma-auto
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Puolustusvoimat - sähkövoimakoneet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - liikennevalot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Viitasaaren kaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen saapuminen - myöhästynyt tarjous - hyvitysmaksun edellytykset

 • Oulun kaupunki - varavoimakone
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden soveltaminen

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimuksen hyväksyttävyys

 • Helsingin kaupunki - metron opastusjärjestelmä
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hinnaltaan poikkeuksellisen alhainen tarjous

 • Rauman kaupunki - uimahallin kahvilatoiminta
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Hansel Oy - tulostuslaitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjoajan soveltuvuus

 • Hansel Oy - tulostuslaitteet ja niihin liittyvät palvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Turun kaupunki - pesula- ja tekstiilienvuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • IS-Hankinta Oy - IT-laitteet ja tarvikkeet
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - puitejärjestely

 • Lappeenrannan kaupunki - kiertoliittymän rakentaminen
  julkinen hankinta - seuraamuksen määrääminen

 • Pori Energia Oy ja Porin kaupunki - led-valaisimet
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - suorahankinta - seuraamuksen määrääminen - tehottomuusseuraamus

 • Keravan kaupunki - Koivulantien raitin rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Linnankosken Asunnot Oy - luhtitalokiinteistön rakennustöiden kokonaisurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Muonion kunta - katujen ja vesihuollon rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Tuusulan kunta - katuvalaistuksen saneeraus
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Jyväskylän Ammattikorkeakoulu Oy - Peppi-konsortio ja -järjestelmä
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä - Peppi-konsortio ja -järjestelmä
  julkinen hankinta - suorahankinta - tehottomuusseuraamus

 • Laurea-ammattikorkeakoulu Oy - Peppi-konsortio ja -järjestelmä
  julkinen hankinta - suorahankinta - tehottomuusseuraamus

 • Mikkelin kaupunki - uimahallin peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Valtiokonttori - verkkomaksaminen
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - konsulttipalvelut
  julkinen hankinta - puitejärjestely - hankintailmoituksen virheellisyys - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tehottomuusseuraamus

 • Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Hämeenlinnan kaupunki - vahinkovakuutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Evijärven kunta - esiopetustilat
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Lahden Talot Oy - kiinteistöhuoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - isokineettinen mittalaite
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kotkan kaupunki - ilmanvaihdon mittaus-, säätö- ja saneeraustöiden sopimusurakoitsija
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Maanmittauslaitos - kielikoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden soveltaminen

 • HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä - luistiventtiilien ja niiden karanjatkojen hankinta
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Riihimäen Kotikulma Oy - KVR-urakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - tutkimatta jättäminen - oikeudenkäyntikulut

 • Ålands Landskapsregering - linfärjetrafiktjänster
  upphandling - anbud i överenstämmelse med anbudsförfrågan - precisering av anbud

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusjärjestelmä
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Helsingin kaupunki - keskustakirjaston projektinjohtourakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Viitasaaren kaupunki - päiväkodin putkiurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - peruskorjausvaiheen purku-urakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Liikennevirasto - joukkoliikennepalvelujen reittipohjainen käyttöoikeussopimus
  julkinen hankinta - joukkoliikennelaki - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Liikennevirasto - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - käyttöoikeussopimus - tarjousten täsmentäminen

 • Liikennevirasto - joukkoliikennepalvelut
  julkinen hankinta - seuraamusten määrääminen

 • Hattulan kunta - sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisyrityksen perustaminen ja sote-palveluiden hankinta
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - tarjousten vertailu

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - varavoimakone
  julkinen hankinta -tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki, Sipoon kunta, Mäntsälän kunta, Tuusulan kunta ja Mäntsälän Palvelukotiyhdistys ry - suojavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Nurmijärven kunta, Keravan kaupunki, Sipoon kunta ja Tuusulan kunta - suojavaatteiden vuokraus- ja pesulapalvelut
  julkinen hankinta - oikeussuojan tarve - tutkimatta jättäminen

 • Liikennevirasto - väylänhoidon palveluhankinta
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Hartolan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Turun kaupunki - lastensuojelun sijaishuollon ostopalvelut
  julkinen hankinta - myöhästynyt valitus - tutkimatta jättäminen

 • Raaseporin kaupunki - koulu- ja päivätoimintakuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kauhavan kaupunki - monitoimitalohankkeen kokonaissuunnittelupalvelu
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

 • Järvenpään kaupunki - mielenterveys- ja päihdekuntoutujien asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kokkolan kaupunki - siivoustarvikkeet ja puhdistusaineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vaalijalan kuntayhtymä - peruskorjauksen rakennusteknisten töiden urakka
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - syrjimätön kohtelu

 • Virve Tuotteet ja Palvelut Oy ja Suomen Erillisverkot Oy - monikanavareititinympäristö
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuuden laiminlyönti

 • Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - kotoutumiskoulutus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - pää- ja arkkitehtisuunnittelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - nimipalvelu- ja DHCP-järjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kolarin Vuokratalot Oy - kiinteistöhoitopalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - oikeudenkäyntikulut

 • Helsingin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitos - kaupunkipyörät
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - kameravalvontajärjestelmä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ambulanssitallin rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vähimmäisliikevaihdon määrä - hyvitysmaksu

 • Kuntien Tiera Oy - laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa- ja lähitukipalvelun toimittaminen
  julkinen hankinta - uhkasakon tuomitsemista koskeva hakemus - hankinnan väliaikainen järjestäminen

 • Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkkeelliset kaasut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Solaris-Lomat r.y - sosiaaliperusteiset lomat
  julkinen hankinta - esteellisyys - valituksen tutkiminen - puitejärjestely

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puheentunnistusratkaisut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Porin YH-Asunnot Oy - kiinteistöjen jätehuoltopalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määrittäminen

 • Helsingin kaupunki - korjausrakentaminen ja tilamuutostyöt
  julkinen hankinta - puitejärjestely - kokonaistaloudellinen edullisuus - hintavertailu

 • Hämeenlinnan kaupunki - koulu- ja esikoulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - verovelat

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - elintarvikkeet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat

 • Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä - endoskopialaitteiden leasing
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - epäselvä tarjouspyyntö - tavaramerkki

 • Tuusulan kunta - rakennusurakat
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Senaatti-kiinteistöt - arkistolaitoksen keskusarkiston arkistotilojen hyllyjärjestelmät
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kajaanin kaupunki / Kainuun kuntien hankintarengas - vaihtomattopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - tie- ja rakennussuunnittelut ja asiantuntijapalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteet - hintavertailu

 • Joensuun seudun hankintatoimi - kopio- ja tulostuspalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Espoon kaupunki - kotiin tuotettava kotihoito- ja siivouspalvelut sekä henkilökohtainen apu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Keravan kaupunki - vahinkovakuutukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousten vertailukelvottomuus

 • Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

 • Tohmajärven kunta - katujen-, yksityisteiden ja kiinteistöjen piha-alueiden auraus ja talvikunnossapito
  julkinen hankinta - vertailuperusteet

 • Statens ämbetsverk på Åland - transport av avlidna
  upphandling - utdömande av vite

 • Verohallinto - digitointipalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Keminmaan kunta - vartiointi- ja turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä (ent. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) - erikoissairaanhoidon äitiyspoliklinikan ja synnytystoiminnan tietojärjestelmät
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - oikeudenkäyntikulut

 • Tampereen kaupunki - kalliokiviaineshankinta
  julkinen hankinta - hankinta hankintayksikön sidosyksiköltä - markkinaoikeuden toimivalta

 • Kosken Tl kunta - vaikeavammaisen henkilön kuljetuspalvelukset
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • Mikkelin kaupunki - liikennevalojen ohjaus- ja valvontajärjestelmä sekä liikennevalolaitteiden tavarahankinnat
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Tampereen kaupunki - lastensuojelun tehostettu perhetyö
  julkinen hankinta - väliaikainen järjestäminen - syrjimätön kohtelu - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tyrnävän kunta - konetyöt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - stadionin joustavan kestopäällysteen uusiminen
  julkinen hankinta - syrjimätön kohtelu - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä

 • Pudasjärven kaupunki - soittimet ja niiden osat
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä - hyvitysmaksun edellytykset

 • Terrafame Oy - kaivoksen kalvotusurakat
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintayksikkö - julkisoikeudellinen laitos - yleisen edun mukaiset tarpeet - toiminnan kaupallinen tai teollinen luonne

 • Heinolan kaupunki - rakennustyön valvonta
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Haukiputaan Sähköosuuskunta ym - häviösähkö
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta

 • Jyväskylän kaupunki - kotihoidon palvelut
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Viitasaaren kaupunki - ateriakuljetukset
  julkinen hankinta - hintavertailu - tarjouspyyntö

 • Joensuun seudun hankintatoimi - keittiöhygienia-aineet
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Penningautomatföreningen - biljettinlösningsautomater
  jämförelsegrunder - jämförelse av anbuden

 • Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy - vahinkovakuutukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Rauman kaupunki - seura- ja harrastuseläinten tilapäinen hoito
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankintapäätöksen perusteleminen

 • IS-Hankinta Oy - jätekeskuksen jätteenkäsittely- ja siirtokuormaushallit
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ylöjärven kaupunki - kuljetus- ja maanrakennuskonekalustot
  julkinen hankinta - hankintailmoituksen laiminlyöminen, tarjoajan soveltuvuus

 • Porin kaupunki - taksi- ja invataksikuljetukset
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - käyttöoikeussopimus - sidossuhde

 • Helsingin kaupunki - Finlandia-talon perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelijan valinta
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä - konesalilaitteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä - bussiliikenne
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön sisältö - tarjousten vertailu

 • Tampereen kaupunki - kotihoidon lääkäripalvelut
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - laboratoriotutkimuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Virtain kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen täytäntöönpano - hankinnan jakaminen - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Seinäjoen kaupunki - kirjastokirjallisuus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Liikennevirasto - tiesuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur kuntayhtymä - akustiikkasuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • Jyväskylän kaupunki - mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä
  julkinen hankinta - neuvottelumenettely - osallistumishakemus - osallistumispyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Senaatti-kiinteistöt - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - kevennetty kilpailutus - tarjousten vertailu

 • Jämsän kaupunki - työterveyspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Alavuden kaupunki - Töysä-talon muutostyöt
  julkinen hankinta - määräaika tarjousten jättämiselle - tasapuolinen kohtelu

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - itseilmoittautumis- ja sisäänkutsujärjestelmät
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - dialyysipaketit
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Ålands Penningautomatförening - tillbyggnad
  upphandling - upphandlande enhet - offentligrättsligt organ

 • Ålands Penningautomatförening - tillbyggnad
  upphandling - upphandlande enhet - offentligrättsligt organ

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy - kielikoulutuspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Liikenteen turvallisuusvirasto - IT-konsultointipalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Vihdin kunta - jätevedenpuhdistamolietteet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Simon kunta - vesikatto- ja LVIS-saneerausurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Savonlinnan kaupunki - led-katuvalaisimet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kokkolan kaupunki - keittiöiden astianpesu- ja puhdistusaineet
  julkinen hankinta - hankintailmoitus - tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Ylä-Savon Jätehuolto Oy ja Kainuun Jätehuollon kuntayhtymä - jätteiden siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Päijät-Hämeen sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä - itseilmoittautumisjärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - maantielauttaliikennepalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pipettien kalibrointipalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - sähköenergia
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - oikeussuojan tarve

 • Virtain kaupunki - kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Turun kaupunki - ilmanvaihtourakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Liikennevirasto - radan ja turvalaitteiden kunnossapito
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Liikennevirasto - järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - vertailuperusteet

 • Helsingin kaupunki - tutkimuskäsineet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Muhoksen Evankelis-Luterilainen seurakunta - urkujen peruskorjaus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Espoon kaupunki - annosjakelin
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - valituksen tutkiminen

 • Nokian kaupunki - talous- ja palkkahallintopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hankinnan kohteen määritteleminen - hankintamenettelyn vaiheittaisuus - vertailuperusteiden ilmoittaminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - ensihoitohenkilöstön vaatteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto - sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Hansel Oy - autojen huolenpitopalvelut
  julkinen hankinta - nollahinta - osatarjous - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Tampereen kaupunki - asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Tampereen kaupunki - asumis-, työ- ja päivätoimintapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Saarijärven kaupunki - sisäilmanpuhdistin
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Rauman kaupunki - pesulapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lapin Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - ajoneuvojen renkaat
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tekninen eritelmä - syrjimätön kohtelu

 • Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pyörätuoli- ja paaripotilaiden siirtokuljetukset
  julkinen hankinta - suorahankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kajaanin kaupunki - sähköinen lupapalvelu
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Itä-Suomen yliopisto - Openmetsä-portaali
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Mikkelin kaupunki - jätevedenpuhdistamon rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mustankorkea Oy - biokaasulaitos
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Rovaniemen kaupunki - ajoneuvojen vuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - prosessi- ja kokonaisarkkitehtuurityökalut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tekemiseen liittyvät menettelytavat - tasapuolinen kohtelu

 • HUS-Kiinteistöt Oy - rakennusurakka
  julkinen hankinta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Statens ämbetsverk på Åland - transport av avlidna
  upphandling - prövning av ansökan - jämförelsegrunder

 • Joensuun seudun hankintatoimi - monitoimilaitteet
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjousten täsmentäminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tulli - tulliselvitys- ja tariffijärjestelmä
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys - tarjoajan soveltuvuus

 • Mestaritoiminta Oy - laitossiivouspesuaineet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kempeleen kunta - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Helsingin Konsernihankinta Oy ja Helsingin kaupunki - pesuaineet ja siivousvälineet.
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - suorahankinta, optio

 • Maanmittauslaitos - topografisten maastokarttojen painatus
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Espoon kaupunki - konsultaatiopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ålands Hälso- och Sjukvård - analysinstrument
  upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan

 • Helsingin kaupunki - tilannekuvajärjestelmä
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - asianosaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu

 • KL-Kuntahankinnat Oy - tietoverkko- ja kommunikaatiopalvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy (31.12.2015 saakka Satakierto Oy) - siirtokuormaushalli
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - asianosaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - syrjimätön kohtelu

 • Napapiirin Energia ja Vesi Oy - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tasapuolinen kohtelu

 • Salon kaupunki - autoklaavi ja siihen liittyvä huoltopalvelu
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Loimaan kaupunki - lämmön toimitussopimus
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Mikkelin kaupunki - turvapuhelinten ja turvahälytysten vastaanottopalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden hyväksyttävyys - tarjousten vertailu

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - TORI-lain (laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä) mukaisista tietoliikenneyhteyksistä VY-verkon (valtion yhteiset tietoliikennepalvelut) kytkentäytimen ja toimipisteiden välille
  julkinen hankinta - puitejärjestely - kevennetty kilpailutus

 • Iisalmen kaupunki - talvihoidon alueurakka
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen perusteleminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy ja Kuntien Tiera Oy - lupa-asiointi
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - peritoneaalidialyysipaketit
  julkinen hankinta - asianosaisuus - tutkimatta jättäminen

 • Liikennevirasto - tie- ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Liikennevirasto - tie-ja rautatiehankkeiden pohjatutkimukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Caruna Oy - perintäpalvelut
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - toissijainen palvelu

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - siivouspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouspyynnössä esitettyjen edellytysten hyväksyttävyys

 • Tampereen kaupunki - puhtaudenhallintapalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • IS-Hankinta Oy - Virve-päätelaitteet
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - työpajapalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Padasjoen kunta - rakennusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Tampereen yliopisto - ravintolapalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kotkan kaupunki - tietokoneet ja tulostimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - yksilölliset tukipohjalliset, alaraajaortoosit ja tankokengät
  julkinen hankinta - nollahinnoittelu - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousten vertailu

 • Lohjan kaupunki - väistötilat
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - toimistokalusteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - kalusteiden hankinta
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - tekstiilihuoltopalvelu
  julkinen hankinta - kilpailuttamisvelvollisuus - sidossuhde - suorahankinta

 • Lapin poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - syrjimätön kohtelu

 • Lahden kaupunki - uudisrakentaminen
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Itä-Suomen poliisilaitos - vainajien kuljetuspalvelut
  julkinen hankinta - tutkimatta jättäminen - tarjousten täsmentäminen - tarjoajan soveltuvuus

 • Tampereen kaupunki - tukiasumispalveluhankinta
  julkinen hankinta - tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Vantaan kaupunki - jäädytyskonttien rakennusurakka
  julkinen hankinta - tekniset eritelmät - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä - vartiointipalvelut
  julkinen hankinta - alihankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Vantaan kaupunki - tilausajot
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tasapuolinen kohtelu

 • Kokkolan kaupunki - urheilukentän perusparannusurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus, hyvitysmaksu

 • Turun kaupunki - pesu- ja tekstiilienvuokrauspalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - puitejärjestely

 • Tampereen kaupunki - lastenkalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Tampereen kaupunki - lastenkalusteet
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön epäselvyys - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupunki - kalusteiden yhteishankinta
  julkinen hankinta - käsittelylupa - tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin kaupungin asunnot Oy - laajakaista- ja kaapeli-TV-palvelut
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu - tasapuolinen kohtelu

 • Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - opaskoirapalvelut
  julkinen hankinta - suorahankinta - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kangasniemen kunta - varavoimakoneurakka
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - tutkimatta jättäminen

 • Vantaan kaupunki - kunnossapidon rakennustyöt
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Korsnäs Värme Ab - värmeproduktionsteknik
  offentlig upphandling - upphandling enligt försörjningslagen - upphandlingens värde - annonsering av upphandling

 • Tuomi Logistiikka Oy - korjaus- ja huoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Liikennevirasto - meriväylähankkeen rakennuttaminen ja valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - vakava virhe ammattitoiminnassa

 • Laukaan Vuokrakodit Oy - kiinteistönhoito ja siivous
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - tietoliikenteen suodatusjärjestelmäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjousten vertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Lempäälän kunta - maanrakennuskone- ja kuljetuskalusto
  tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Lempäälän kunta - katujen kunnossapitokalusto
  tarjoajan sulkeminen tarjouskilpailusta

 • Hailuodon kunta - puutavaran haketus, varastointi ja siirto
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tutkimatta jättäminen

 • IS-Hankinta Oy - väistötilat
  julkinen hankinta - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö

 • Oulun yliopisto - ruokailu- ja kahvilapalvelut
  julkinen hankinta - arviointiperusteiden ilmoittamatta jättäminen - syrjimätön kohtelu

 • Mestaritoiminta Oy - kiinteistöjen rakennustekniset työt
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kauhavan kaupunki - hiihtosillan rakentaminen
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus

 • Virtain kaupunki - peruskorjausurakka
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö

 • Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy - jätteiden kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Porin kaupunki - silmänpohjakuvaukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Kuntien Tiera Oy - verkkokauppa- ja lähitukipalvelu
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Lappeenrannan kaupunki - katuvalaisimet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus > työvoimakoulutus
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Tuomi Logistiikka Oy (aiemmin Tampereen kaupunki, Tampereen Logistiikka Liikelaitos) - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - kuulokojeet
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy - konsultaatiopalvelut
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Suomen Vuokrakopit Oy - koulu- ja päiväkotirakennuksen väistötilat
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Raha-automaattiyhdistys - mediakokonaisuus
  julkinen hankinta - arviointiperusteiden ilmoittaminen - rajoitettu menettely

 • Lohjan kaupunki - hoitajakutsujärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - vertailuperusteiden asettaminen - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus - teiden hoito ja ylläpito
  julkinen hankinta - myöhästynyt tarjous

 • Kajaanin kaupunki - peruskorjausta ja laajennusta koskeva rakennusurakka
  julkinen hankinta - tasapuolinen kohtelu - tinkiminen

 • Turun kaupunki - kuivatuotteet ja pakasteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Finavia Oyj - matalalattialinja-autot
  julkinen hankinta - suorahankinta

 • Sisä-Suomen poliisilaitos - kuljetuspalvelu
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen

 • Kristiinankaupunki - päiväkodin rakennusurakka
  julkinen hankinta - erisisältöiset hankintailmoitus ja tarjouspyyntö - vertailuperusteiden ilmoittaminen - vertailtu vain hintaa

 • Pohjois-Savon pelastuslaitos - öljyntorjuntavene
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - lääkevalmisteet
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • IS-Hankinta Oy - hoitajakutsu ja henkilöturvallisuusjärjestelmät
  julkinen hankinta - tarjouspyynnön lähettäminen

 • Inarin kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - hyvitysmaksun edellytykset

 • Uudenmaan Sairaalapesula Oy - työvaatteet
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Peruspalvelukuntayhtymä Kallio - lääkkeiden annosjakelupalvelu
  julkinen hankinta - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Varsinais-Suomen Erityishuoltopiirin kuntayhtymä - oppilaskuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Nurmijärven kunta - paalulaattaurakka
  julkinen hankinta - hankinnan keskeyttäminen

 • Tampereen kaupunki - hinauspalvelu
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen täsmentäminen

 • Lappeenrannan Teatterikiinteistö Oy - ääni- ja kuvatekninen urakka sekä esitysvalaistusurakka.
  julkinen hankinta - tekninen eritelmä

 • Pieksämäen kaupunki - päiväkodit
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - oikeudenkäyntikulut

 • Rudus Oy - betoniputket ja betoniset kaivonosat
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - rinnakkainen tarjous

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - turva- ja kulunvalvontajärjestelmien ylläpito- ja huoltopalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Ylöjärven seurakunta - työterveyshuolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Helsingin kaupunki - opiskelijahallintojärjestelmä
  julkinen hankinta - soveltuvuusvaatimusten hyväksyttävyys

 • Porin kaupunki - valaistusjärjestelmäurakka
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Jyväskylän kaupunki - yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteiden asettaminen

 • KuntaPro Oy - talonrakennuksen suunnittelupalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen toimittaminen

 • Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - opaskoirapalvelu
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vertailuperusteet

 • Turun kaupunki - lipunmyyntijärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Vantaan kaupunki - paino- ja tulostustyöt
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjousmenettelyn ehtoihin liittyvien vaatimusten määritteleminen - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - selkäkirurgian vastaanottotoiminta ja selkäleikkaukset
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lahden kaupunki - äänentoistolaitteet
  julkinen hankinta - markkinaoikeuden toimivalta - hankintailmoituksen laiminlyöminen - kilpailuttamisvelvollisuus

 • Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - puhtaussuunnittelu ja valvonta
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Hangon kaupunki, Hyvinkään kaupunki, Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy, Lohjan kaupunki, Loviisan kaupunki, Porvoon kaupunki, Raaseporin kaupunki ja Rosk’n Roll Oy Ab - puhdistamolietteen ja biojätteen hyödyntäminen
  julkinen hankinta - asianosaisuus - valituksen tutkiminen - neuvottelumenettely - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Kouvolan kaupunki - itsepalvelu- ja palautusautomaatti
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - hyvitysmaksu

 • Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä - opetussimulaattorit
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - hyvitysmaksu

 • Liikennevirasto - rakennusurakka
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - vaihtoehtoinen tarjous

 • KL-Kuntahankinnat Oy - lehtitilaukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Uleåborgs universitet - ett Raman mikroskopsystem
  offentilig upphandling - anbud i överensstämmelse med anbudsförfrågan

 • Lappeenrannan Energia Oy - laskutus- ja perintäpalvelut
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - poikkeuksellisen alhainen tarjoushinta

 • Helsingin kaupunki - arkkitehti- ja pääsuunnittelu
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Helsingin Musiikkitalo Oy - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - hankintapäätöksen tiedoksianto - hankintayksikkö - tarjousten vertailu

 • Kajaanin kaupunki - rakennusautomaatiourakka
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - kilpailumahdollisuuksien hyödyntäminen - hyvitysmaksun edellytykset

 • Vaasan kaupunki - etälääkäripalvelut
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asunnot - sähköurakka
  julkinen hankinta - valintaperusteen ilmoittaminen - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Liikennevirasto - rautateiden ylläpito
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Salon kaupunki - koululaiskuljetukset
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Pyhäjoen kunta - biokattila
  julkinen hankinta - erityisalojen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Helsingin kaupunki,
  Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta, KL-Kuntahankinnat Oy ja Vantaan kaupunki - asiakas- ja potilastietojärjestelmä
  julkinen hankinta - hankinnasta ilmoittaminen - neuvottelumenettely - syrjimätön kohtelu - vertailuperusteet - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tarjousvertailu - hankintapäätöksen perusteleminen

 • Karjalan Tekstiilipalvelu Oy - ulkoalueiden hoitotyö
  julkinen hankinta - kynnysarvon alittuminen - tutkimatta jättäminen

 • Oulaisten kaupunki - kotihoidon avopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö

 • Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (ent. Rouskis Oy ja Turun seudun jätehuolto Oy) - jätteiden poiskuljetus ja käsittely
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lempäälän kunta - hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori - online video-ohjelmistopalvelut
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Juuan kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus

 • Lopen Vuokratalot Oy - isännöintipalvelut
  julkinen hankinta - EU-kynnysarvon ylittyminen

 • Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - rakennusurakka
  julkinen hankinta - hankintamenettelyn keskeyttäminen - hankinnasta ilmoittaminen

 • KL-Kuntahankinnat Oy - mobiililaitteiden etähallintapalvelut
  julkinen hankinta - hankinnan kohteen määritteleminen - tekninen eritelmä - epäselvä tarjouspyyntö

 • Jokioisten kunta - koulukuljetukset
  julkinen hankinta - tarjouspyynnössä asetettujen edellytysten hyväksyttävyys

 • Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - turvallisuuspalvelut
  julkinen hankinta - vertailuperusteiden hyväksyttävyys

 • Itä-Savon Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - pyörätuoli- ja paaripotilassiirrot
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - vuosikorjaustyöt
  julkinen hankinta - hankintaoikaisu - tarjoajan soveltuvuus

 • Oulun yliopisto - screen printer
  julkinen hankinta - tarjouspyyntö - hankintamenettelyn vaiheittaisuus

 • Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä - verikeskusautomaatit, reagenssit ja huolto
  julkinen hankinta - tarjousten vertailu

 • Vaalan kunta - teiden ja piha-alueiden talvikunnossapito
  julkinen hankinta - valituksen tutkiminen - hankintailmoituksen laiminlyöminen - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - tehottomuusseuraamus - hyvitysmaksun edellytykset

 • Kokkolan kaupunki - henkilökuljetukset
  julkinen hankinta - optio - suorahankinnan edellytykset

 • Keravan kaupunki - päihde- ja mielenterveyskuntoutujien asumispalvelut
  julkinen hankinta - tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuus - syrjimätön kohtelu

 • Helsingin kaupunki - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - infojärjestelmä
  julkinen hankinta - tarjoajan soveltuvuus

 • Lappeenrannan kaupunki - uimahallin kahvioyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 • Lappeenrannan kaupunki - keilahalliyrittäjä
  julkinen hankinta - epäselvä tarjouspyyntö - tarjoajajan soveltuvuus - vertailuperusteiden asettaminen

 
Julkaistu 30.10.2013