Vireillä

Julkisista hankinnoista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeuden on ylläpidettävä luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista.

Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 22.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vasa Sjukvårdsdistrikt Samkommun-Vaasan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan sairaanhoitopiirin Vaasan keskussairaalan hankinta- ja materiaaliyksikön päätös 8.11.2017 § 37, lääkkelliset kaasut 1.1.2018-31.12.2019.

VIREILLE: 17.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin johtajan päätös suorahankinnasta 6.11.2017 Nro 40, tietokantojen arkistointi.

VIREILLE: 17.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös 2.11.2017 § 87, vammaisten päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset.

VIREILLE: 16.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Baltic Connector Oy ja Elering AS
HANKINTAPÄÄTÖS: Baltic Connector Oy:n ja Elering AS:n päätös 1.11.2017 sulkeminen neuvotteluprosessista, kaasuputkien rakennustyöt

VIREILLE: 16.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän lääkehuollon johtajan päätös 3.11.2017 3/2017 TP nro Apt.D.No. 35/2017 XI.a, lääkkeiden yhteishankinta vuosille 2018-2019.

VIREILLE: 16.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomenlinnan hoitokunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomenlinnan hoitokunta restaurointipalvelut 3.11.2017 dnro 133/02.08.00/2017, maalaustöiden puitejärjestely 2018-2021.

VIREILLE: 15.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylivieskan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylivieskan kaupungin teknisten palveluiden lautakunnan päätös 31.10.2017 § 108, Katajan koulu irtokalusteet ja Raudaskosken koulun juhlasalin tuolien hankinta.

VIREILLE: 13.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin tekniikka-ja ympäristöpalvelut kaupungininsinöörin päätös 10.11.017 §12, Kuusankosken Niskalassa sijaitsevan ulkoilureitin rakentaminen.

VIREILLE: 10.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan apulaiskaupunginjohtajan päätös 30.10.2017 § 114/2017, varhaiskasvatuksen ohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 9.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankinta- ja logistiikkakeskuksen johtajan päätös 26.10.2017 § 68, pehmeä ruokaleipä.

VIREILLE: 8.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin hankintajohtajan päätös 25.10.2017 nro 12/2017, Infonäyttökokonaisratkaisun hankinta.

VIREILLE: 8.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen koulutuskuntayhtymähallituksen päätös 24.10.2017 124 §, kolutuskuntayhtymän vakuutusten hankinta.

VIREILLE: 7.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Evankelis-Luterilainen Seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Evankelis-Luterilaisen Seurakuntayhtymän kiinteistöpäällikön päätös 12.10.2017 § 52, Pättiniemen leirikeskuksen majoitusrakennusten lämpöjärjestelmäurakka.

VIREILLE: 2.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin Teknisen ja ympäristötoimen päätös 19.10.2017 18§/2017 2570/2017 Kaupunkipyöräjärjestelmän palveluhankinta 2018-2025

VIREILLE: 1.11.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Porin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porin kaupungin talousyksikön hankintapalvelut -toimintayksikön esimiehen päätös 18.10.2017 § 7/2017, leipomotuotteiden hankinta.

VIREILLE: 31.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 17.10.2017 Hankintaoikaisu hankintapäätökseen KLKH124 3.10.2017.

VIREILLE: 25.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin Matkailu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin Matkailu Oy:n Kemin "ympärivuotisen lumilinnan" päärakennuksen maanrakennusurakan hankintamenettely.

VIREILLE: 25.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Hankintatoimiston päätös 11.10.2017 Osallistujien valinta neuvottelumenettelyyn Terveydenhuollon tarvikkeet hankinta nro: 17/2016.

VIREILLE: 25.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oikeuskeskusrekisteri
HANKINTAPÄÄTÖS: Oikeusrekisterikeskuksen päätös 10.10.2017 Dnro 131/07.02/2016, Rikosseuraamuslaitoksen sähköisen valvontajärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 25.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin yliopiston päätös 12.10.2017 dnro HY/215/02.08.02/2017, analytiikka- ja visualisoin tivälineiden hankinta.

VIREILLE: 25.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuurijohtajan päätös9.10.2017 § 60/2017 , varhaiskasvatuksen keskitetty av-laitehankinta 2017.

VIREILLE: 24.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen yhteisten palvelujen tulosyksikkö hallinto- ja toimitilayksikön päätös10.10.2017 dnro 22/451/2017, Kansaneläkelaitoksen Joensuun Metsätalon toimiston kunnostus ja muutostyöt 2017.

VIREILLE: 23.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hamina LNG Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hamina LNG Oy:n päätös, LNG-terminaalialueen täyttö.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 5.10.2017 § 240, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 9.10.2017 no 104454, kuulokojeiden ja kuulokojeiden tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 5.10.2017 § 240, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 5.10.2017 § 240, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta.

VIREILLE: 20.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen hallinto-ja toimitilayksikön päätös 13.10.2017, KelaPäätalon tilamuutokset 2017 ja päätös 10.10.2017 tarjouksen hylkääminen.

VIREILLE: 19.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 5.10.2017 § 240, lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden hankinta.

VIREILLE: 19.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimitusjohtajan toimitusjohtajan päätös 5.10.2017 § 50/2017, K-sairaalan huuhtelualtaiden ja kaatoaltaiden hankinta.

VIREILLE: 17.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS:KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 3.10.2017 KLKH124, IT-laitteet ja niihin liittyvät palvelut.

VIREILLE: 17.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS:Kaarinan kaupunginhallituksen päätös 25.9.2017 § 391, Kaarinan kaupungin vakuutusten hankinta.

VIREILLE: 16.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimat
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien päätös, varaosat Hawk ilma-alukselle RFQ4000000716. 9.6.2017.

VIREILLE: 16.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosialli-ja terveyspalvelun kuntayhtymän johtajan päätös 28.9.2017 § 105, Kuuman sairaalan kiinteiden sairaalalaitteiden hankinta.

VIREILLE: 13.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan konserni- ja asukaspalvelujen toimialan hankintajohtajan päätös 29.9.2017 § 87/2017, lukitusalan tuotteiden hankinta.

VIREILLE: 10.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin kasvatus- ja opetusjohtajan päätös 26.9.2017 § 146, Tesoman yhtenäiskoulun irtokalusteiden hankinta osa 1, oikaisupäätös.

VIREILLE: 10.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaarinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaarinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 19.9.2017 § 133, Valkeavuoren yläasteen väistötilojen toimittaja.

VIREILLE: 10.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 28.9.2017 nro 128858 dnro 145/2017, Nukleiinihappoja eristävä nestekäsittelyrobotti.

VIREILLE: 10.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen päätös 25.9.2017 § 18, IT-laitteiden hankinta.

VIREILLE: 9.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helslingin Konsernihankinta Oy:n päätös 26.9.2017 § 20, HKH 20/2017, videotuotantopalvelut H054-17.

VIREILLE: 6.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
HANKINTAPÄÄTÖS: Elintarviketurvallisuusviraston laboratoriopalvelujen tukimusosaston päätös 22.9.2017.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 12.9.2017 Kela 58/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Keskinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 57/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Pohjanmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 56/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Pohjoinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 12.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 61/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Uudenmaan hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 60/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Itäinen hankinta-alue.

VIREILLE. 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 59/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Läntinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen tulosyksikön päätös 13.9.2017 Kela 58/331/2017, kuulovammaisten, kuulonäkövammaisten ja puhevammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun tuottamista koskeva hankinta, Keskinen hankinta-alue.

VIREILLE: 3.10.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Siilinjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Siilinjärven teknisen lautakunnan päätös 27.9.2017 § 54, päiväkoti PikkuSiilin lisätilat.

VIREILLE: 29.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin tietohallintojohtajan päätös 14.9.2017 § 83, RPA-palveluiden hankinta.

VIREILLE: 26.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 11.9.2017 HUS/2778/2017, henkilövakuutusten hankinta.

VIREILLE: 25.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikelaitos Oulun kaupungin tilakeskus OUKA/9918/10.03.02.00/2015, Tuiran hyvinvointikeskuksen kokonaisurakka.

VIREILLE: 25.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 11.9.2017 LIVI/4634/02.01.12/2017, Espoo -Salo oikoradan maa-ja kallioperätutkimukset - ehdokkaiden valinta.

VIREILLE: 19.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kalajoen Satama Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kalajoen Satama Oy:n päätös 5.9.2017, satamajäänmurtopalvelut 2017-2020.

VIREILLE: 15.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen yliopiston päätös 28.8.2017 111180/2017, varastoautomaatti.

VIREILLE: 14.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: HNS-Apotekets verkställande direktörs beslut 30.8.2017 §31 Beslutet att köpa läkemedel och relaterade produkter under förvärvsperioden 2018-2019.

VIREILLE: 13.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan päätös § 170, urakka 23 puistot 2017, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 12.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhytmä HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymän hallituksen päätös 28.8.2017 § 126, etälääketieteellisten vastuulääkäripalvelujen hankinta vanhusten asumispalveluihin ja kotihoitoon.

VIREILLE: 12.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen taidemuseon alueen sekä Pyynikintorin yleinen kansainvälien suunnittelukilpailu.

VIREILLE: 12.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Istekki Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Istekki Oy:n päätös 29.8.2017, raportointiohjelmiston sekä siihen liittyvien asiantuntijapalveluiden hankinta.

VIREILLE: 12.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin tietotekniikka liikelaitoksen johtajan päätös 23.8.2017 § 29 OUKA/11107/02.08.01/2015, Oulun Tietotekniikan tiedon suojaamisen ratkaisut 2017.

VIREILLE: 7.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan päätös 16.8.2017 § 36, Senäjoen Keskustorin pintarakenteet, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 6.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokapula Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokapula Oy:n päätös 6.4.2017, Lopen kunnan jätteenkuljetukset 1.10.2017-30.9.2021.

VIREILLE: 5.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Carea-Sairaalat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Carea-Sairaalat Oy hallituksen päätös pöytäkirjalla 4/2017 § 6, kumottu pöytäkirja 3/2017 Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus, vaihe 2 sähköurakka.

VIREILLE: 5.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Carea-Sairaala Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Carea-Sairaala Oy hallituksen päätös pöytäkirjalla 4/2017 § 6, kumottu pöytäkirja 3/2017 Kymenlaakson keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus, vaihe 2 sähköurakka.

VIREILLE: 4.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristäkeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 21.8.2017 UUDELY/6726/2017, Rakennusmestari AMK Muuntokoulutus.

VIREILLE: 1.9.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 9.8.2017 § 171, tekstiilihuoltopalvelut 1.1.2018-31.12.2022.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Yleisradio Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Yleisradio Oy:n päätös 16.8.2017, hankintamenettely YLE20170020, osallistujien valinta.

VIREILLE: 31.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin talous- ja konsernijaoston päätös 16.8.2017 § 38, Oracle-tuotteiden ja -palveluiden jälleenmyynti ja jäleenmyyjän palvelut.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 4. Joululoma sekä lapsiperheille että aikuisille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 6. Vertaistukiloma eri sairausryhmille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 5. Vertaistukiloma yhteisöille.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 3: Työikäisten - työttömien hyvinvointiloma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 2. Eläkeläisten - varhaiseläkeläisten hyvinvointiloma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Solaris-Lomat ry:n päätös 16.8.2017 Hankintapäätös 1. Eläkeläisten (alle 70v.) liikunnallinen loma.

VIREILLE: 30.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätös 16.8.2017 § 24, oikaisuvaatimus telinevoimistelun joustopermannon hankinnasta Kahilanniemen telinevoimistelutilaan.

VIREILLE: 28.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokkolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokkolan kaupungintalon B-siiven peruskorjauksen suunnittelu- ja rakennustoimikunnan päätös 16.8.2017 § 5, rakennusurakoitsijan valinta.

VIREILLE: 25.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun hankinta- ja logistiikkajohtajan päätös 11.8.2017 § 49, kalustehankintojen vuosisopimus 1.9.2017 - 31.8.2018.

VIREILLE: 22.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sallan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sallan kunnanjohtajan päätös 8.8.2017 saksankielinen Eurooppa, markkina-aluekohtainen konsultointi-ja selvitystyö sekä markkinointitoimenpiteet.

VIREILLE: 22.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sallan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sallan kunnanjohtajan päätös 8.8.2017, Brittein saaret, markkina-aluekohtainen konsultointi-ja selvitystyö sekä markkinointitoimenpiteet.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 21.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 7.8.2017, PIRELY/763/2017, Demonstraatiohanke: klooratuilla liuttomilla pilaantuneen maaperän ja pohjaveden riskienhallinta 22.5.2017.

VIREILLE: 18.8.2017
HAKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin päätös28.10.2015 § 385, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun kaupungin päätös 25.4.2016 § 41, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin päätös 4.4.2016 § 85, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin valtuuston päätös § 138, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin päätös 11.4.2016 § 63, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 18.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mikkelin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Mikkelin kaupungin päätös 25.4.2016 § 49, Yhtiön perustaminen.

VIREILLE: 14.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n toimitusjohtajan hankintaoikaisupäätös ja täsmennetty päätös 4.7.2017, rakennustekniset korjaustyöt Marjatie 1-perusparannukohteessa (ks. 2017/490).

VIREILLE: 11.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n päätös, ilmoitusnumero K1316-0090, tarjouskilpailu tavaravaunujen telien hankkimiseksi Ilmoitusnumero K1316-0090.

VIREILLE: 1.8.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hankinta-ja logistiikkajohtajan päätös 19.7.2017 63/2017 Dnro:409/2017, puhdasvesilaitteiston hankinta Medisiina D uudisrakennukseen, hankinnan keskeyttaminen.

VIREILLE: 31.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Turku Energia Oy:n päätös 17.7.2017 Dnro 44/2017 ART6 Höyryputken maanrakennus- ja putkityöt.

VIREILLE: 28.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen päätös 13.7.2017 1251/02.08.00/2017 Diabetestarvikkeet, henkilökohtainen potilaskäyttö ja ammattikäyttö.

VIREILLE: 20.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun yliopiston päätös 5.7.2017 nro 1/02.05.01/2017, painopalvelujen hankinnasta.

VIREILLE: 20.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon Asunnot Oy päätös 6.7.2017, kiinteistöhallintajärjestelmän hankinta.

VIREILLE: 18.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin hankintailmoitus Lampelankadun peruskorjaus urakkaosa 1.

VIREILLE: 17.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän suorahankintapäätös 29.6.2017 Kotihoidon optimointi- ja mobiiliratkaisujen laajennus.

VIREILLE: 14.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän toimistopäällikön päätös 30.6.2017 21/2017, puhdasvesilaitteiston hankinta Medisiina D uudisrakennukseen.

VIREILLE: 13.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialajohtajan päätös 29.6.2017 25/2017, kotihoitoon palveluna hankittava mobiilikäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 13.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus Kela 16/43/2017, Maakunnallisen kuljetuspalvelukeskuksen palvelut Kanta-Hämeen alueella.

VIREILLE: 7.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hirvaan metsätien tiekunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hirvaan metsätien tiekunnan päätös 28.6.2017, Ternujoen sillan rakentaminen.

VIREILLE: 6.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Solaris-Lomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Uhkasakon tuomitseminen maksettavaksi, markkinaoikeuden päätös 22.5.2017 nro 272/17, dnro 2016/333 ja 2016/334

VIREILLE: 6.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt päätös 21.6.2017 Pelson vankilan siirtokelpoinen selliosasto.

VIREILLE: 5.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan sivistyslautakunnan päätös 15.6.2017 § 122, koululaiskuljetukset lukuvuosina 2016-2017 ja 2017-2018 (ks. 2016/563).

VIREILLE: 5.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin liikennelaitoksen -liikelaitoksen johtokunnan päätös 13.6.2017 § 16, HKL:n kiinteistöihin, omistamiin pysäkkikalusteisiin ja raitiovaunuihin tehtyjen töhryjen poistopalvelu.

VIREILLE: 5.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helen Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helen Oy:n hallituksen päätös 21.6.2017, maksuvalvonnan, perinnän ja tulostuspalvelun hankinta.

VIREILLE: 4.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen lakiyksikön päällikön päätös päätös 14.6.2017, kuulovammaisten kurssit, aikuiset 2018-2021

VIREILLE: 4.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen lakiyksikön päällikön päätös päätös 14.6.2017, kuulovammaisten kurssit, nuoret 2018-2021 (ks.2017/496 ja 2017/498)

VIREILLE: 4.7.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen etuuspalvelujen lakiyksikön päällikön päätös päätös 14.6.2017, kuulovammaisten kurssit, lapset 2018-2021 (ks 2017/496 ja 2017/497)

VIREILLE: 29.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin päätös, valtionhallinnon pilvikapasiteettipalvelut.

VIREILLE: 28.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Heinolan vuokra-asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n päätös14.6.2017, rakennustekniset korjaustyöt Marjatie 1 - perusparannuskohteessa.

VIREILLE: 28.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HUS-Tietohallinnon johdon ja hallinnon päätös 15.6.2017 § 96, Uuden lastensairaalan hoitajakutsu-ja elvytysjärjestelmä

VIREILLE: 27.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Humppilan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Humppilan kunnanvaltuuston päätös 29.5.2017 § 28 ja Humppilan kunnanhallituksen päätös 5.6.2017 § 169, FSHKY:n Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valinta.

VIREILLE: 27.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oy Apotti Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Oy Apotti Ab:n toimitusjohtajan päätös 8.6.2017 , sähköisen oppimisympäristön ja palvelujen hankinta.

VIREILLE: 27.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Ypäjän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ypäjän kunnanvaltuuston päätös 31.5.2017 § 11 ja Ypäjän kunnanhallituksen päätös 29.5.2017 § 67, FSHKY:n Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valinta.

VIREILLE: 27.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Forssan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Forssan kaupunginhallituksen päätös 5.6.2017 § 169 ja Forssan kaupunginvaltuuston päätös 29.5.2017 § 23, FSHKY:n Forssan kaupungin, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kuntien sosiaali-ja terveydenhuollon ulkoistaminen ja yhteisyrityskumppanin valinta.

VIREILLE: 27.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion evankelis-luterilainen seurakuntayhtymä yhteinen kirkkoneuvoston päätös 15.5.2017 § 132 6/2017, Pyhän Johanneksenkirkon pihakannen korjaus.

VIREILLE: 26.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupungininsinöörin päätös 14.6.2017 hankinta ym.sopimukset § 8/2017, Puijon uusi latusilta

VIREILLE: 26.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin tilakeskuksen rakennuttajapäällikön oikaisupäätös 9.6.2017 § 12, Kivimaan uimahallin perusparannus.

VIREILLE: 22.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan konserni- ja asukaspalvelujen toimialan hankintajohtajan päätös 5.6.2017 § 55/2017, sairaankuljetusautojen (4 kpl) hankinta Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

VIREILLE: 22.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kunnan Taitoa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hankinta Taitoa hankintapalvelujen päällikön päätös 8.6.2017, kodinkoneet.

VIREILLE: 21.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n hankintaoikaisupäätös 7.6.2017 nro 88/2017, laitoshuollon ja ammattikeittiöiden pesuaineet, siivoustarvikkeet ja henkilöhygieniatuotteet.

VIREILLE: 21.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallitus Metsätalous Oy:n päätös 13.6.2017, sillan rakentaminen Lappi-Pohjanmaa.

VIREILLE: 21.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n päätös 6.6.2017, luottamuksellisen tietoaineiston käsittely- ja tuhoamispalvelu.

VIREILLE: 19.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lopen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lopen kunnan päätös , kunnan työterveyspalvelut.

VIREILLE: 16.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sipoon kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Sipoon kunnanhallituksen päätös 30.5.2017 § 147, Jokilaakson kunnallistekniset työt, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 14.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kauhavan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kauhavan kaupunginhallituksen päätös 22.5.2017 § 131, Alahärmän koulukeskuksen liikuntatilojen kvr-urakka.

VIREILLE: 14.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös 30.5.2017 § 5/2017, henkilökuljetukset.

VIREILLE: 12.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hartolan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hartolan kunnan sivistyslautakunnan päätös 18.5.2017 § 49 40/08.01.01/2017 Koulutoimen ostoliikenne lv 2017-2021.

VIREILLE: 12.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pöytyän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pöytyän kunnanhallituksen päätös 29.5.2017 § 156, Elisenvaaran koulun väistötilojen II vaiheen hankinta.

VIREILLE: 9.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 26.5.2017, Kinnarin ja JYK Urheilukadun koulujen käyttöön tulevien vuokrattavien siirtotilojen toimittajasta.

VIREILLE: 6.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 23.5.2017, määräaikaishaastattelujatukevat ostopalvelut.

VIREILLE: 1.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin konsernipalvelujen liiketoimintajohtajan päätös 18.5.2017 § 1 ateriapalvelut.

VIREILLE: 1.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin päätös 15.12.2016 § 24 TRE:6370/02.07/2016 Englanninkielisen esiopetuksen hankinta.

VIREILLE: 1.6.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VR-Yhtymä Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VR-Yhtymä Oy:n 18.5.2017 tekemä päätös valittajan sulkemiseksi dieselvetureita koskevan hankintamenettelyn ulkopuolelle.

VIREILLE: 30.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin tilakeskuksen rakennuttajapäällikön päätös 17.5.2017 § 6, Kivimaan uimahallin perusparannus.

VIREILLE: 29.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pyhäjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pyhäjärven kaupungin teknisen johtajan hylkäyspäätös 24.5.2017, Salmen keskuskoulun piha-alueen perusparannusurakka.

VIREILLE: 29.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n toimitusjohtajan päätös 15.5.2017, ilmanpuhdistimen vuokrauspalvelut.

VIREILLE: 29.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Utajärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utajärven kunnanhallituksen päätös 25.4.2017 § 133, koulukuljetus lukuvuosille 2017-2017 ja 2018-2019.

VIREILLE: 29.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintakeskuksen hankintajohtajan päätös 16.5.2017 30§, siivouskoneet ja niiden huollot.

VIREILLE: 26.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinvointilomat ry
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinvointilomat ry:n päätös 12.5.2017 Tuettujen lomapalvelujen hankinta.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Stadion-säätiö
HANKINTAPÄÄTÖS: Stadion-säätiön hallituksen päätös 5.5.2017 § 52 LVIA-teknisen projektinjohtourakoitsijan valinta Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeeseen.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kunnan Taitoa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hankinta taitoa päätös 12.5.2017, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet (G3-F9).

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtajan päätös 12.5.2017 § 20/2017, K-sairaalan varavoimakoneen VV4 hankinta.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenkaarlepyyn kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenkaarlepyyn kaupunginhallituksen päätös 8.5.2017 § 161, työterveyshuollon palveluiden hankinta.

VIREILLE: 24.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 10.5.2017 SATELY/104/2017, aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus (Pori, Rauma, Huittinen ja Kankaanpää).

VIREILLE: 23.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuopion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuopion kaupunkirakennelautakunnan päätös 3.5.2017 § 89, Kuopion kaupungin ulkovalaistuksen ohjausjärjestelmän hankinta, sopimuskumppanin valinta.

VIREILLE: 23.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeenlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeenlinnan kasvatus- ja koulutuslautakunnan päätös 10.5.2017 § 30, henkilökuljetusten hoitaminen Janakkalan alueella.

VIREILLE: 23.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämsän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jämsän jätehuolto ja Jämsän vesi liikelaitosjohtajan päätös 3.5.2017 § 20, syväkeräysastioiden tyhjennysurakka.


VIREILLE: 22.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pedersören kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Pedersören kunnan henkilöstöosaston päätös 5.5.2017 § 7, työterveyshuollon palvelut.

VIREILLE: 22.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin hankintapäällikön päätös 8.5.2017 § 1, vakuutusten hankinta.

VIREILLE: 22.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Savonlinnan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Savonlinnan kaupungin hankintapäällikön päätös 8.5.2017 § 1, vakuutusten hankinta.

VIREILLE: 19.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 21.11.2016 § 160, vartiointipalvelut.

VIREILLE: 19.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: IS-Hankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: IS-Hankinta Oy:n päätös 5.5.2017, Laitoshuollon ja ammattikeittiöiden pesuaineet, siivoustarvikkeet ja henkilöhygieniatuotteet.

VIREILLE: 18.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Monetra Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Monetra Oy:n palvelujohtajan päätös 4.5.2017 nro34/2017 OUKA/9491/02.08.01/2016, muuttopalvelut.

VIREILLE: 18.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 25.4.2017§ 107, tekstiilihuoltopalvelut.

VIREILLE: 17.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 3.5.2017 LIVI/1151/02.01.02/2017, Selkämeren alueen väylänhoito 2017-2022.

VIREILLE: 17.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kunnan Taitoa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hankinta Taitoa hankintapalvelujen päällikön päätös 5.5.2017, kodinkoneet.

VIREILLE: 15.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Senaatti-kiinteistöt
HANKINTAPÄÄTÖS: Senaatti-kiinteistöt päätös 3.5.2017, Vuorelan koulukodin uuden majoitusrakennuksen rakennus-, ilmanvaihto-, putki-, automatiikka- ja sähköurakat.

VIREILLE: 11.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveydenhuollon kuntayhtymän sosiaali- ja terveyspiirin toimitusjohtajan päätös 28.4.2017 § 11/2017/hankintapäätös, K-sairaalan varavoimakoneen VV4 hankinta.

VIREILLE: 5.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kaupungin Yhteistoiminta-alueen sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 20.4.2017 § 56 162/06/2017 Hankintasopimuksen solmiminen terveydenhuollon tarvikkeista / Tuomi Logistiikka Oy.

VIREILLE: 5.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungininsinöörin päätös 26.4.2017 § 37/2017, Hakunilan skeittipaikan ja raitin rakentaminen.

VIREILLE: 4.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin Konserni- ja asukaspalveluiden toimialan / Hankintakeskuksen päätös 20.4.2017 VD/3164/02.08.00.00/2016 Hankintaoikaisupäätös kodinkoneiden ja viihde-elektroniikan hankinnoista.

VIREILLE: 4.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin Talous- ja konsernijaoston päätös 19.4.2017 §23 HUS/1332/2017 XDS-palvelut.

VIREILLE: 4.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen hankintapäällikön päätös 27.4.2017, Laatoitus- ja reunakivityöt Joensuussa 2017.

VIREILLE: 3.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Nivalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Nivalan kaupunginhallituksen päätös 27.3.2017 § 84, ateria- ja tukipalvelukuljetus.

VIREILLE: 3.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kunnan Taitoa Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hankinta Taitoa päätös 19.4.2017, ilmanvaihtolaitteiden suodattimet ja niiden tarvikkeet.

VIREILLE: 2.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy, vuokrattavat siirtotilat Kinnarin ja JYK Urheilukadun koulujen käyttöön.

VIREILLE: 2.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän päätös 10.3.2017 § 40, perhetalon ennakoivat työt, ponttaus- ja maankaivu-urakka.

VIREILLE: 2.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin toimialajohtajan päätös 3.4.2017 § 68, Trimble Locus pääversion päivitys.

VIREILLE: 2.5.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin tietohallintojohtajan päätös 13.4.2017 nro1/2017, Trimble Locus pääversion päivitys.

VIREILLE: 27.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun kaupungin tilakeskuksen johtajan päätös 10.4.2017 § 45, Siilaisen terveyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus, vaiheen 3 hoitajakutsujärjestelmän toimittajan valinta.

VIREILLE: 27.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungininsinöörin päätös 19.4.2017 § 6, Pioneeripuiston asuntoalueen infran rakennuttaminen.

VIREILLE: 27.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Carea- Kymenlaakson sairaanhoito- ja sosiaalipalvelun kuntayhtymän päätös 12.4.2017 105/2017, sairaalan päivystyksen toiminnanohjausjärjestelmä.

ANHÄNGIGGJORT: 26.4.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 13.4.2017, tolktjänster 2017-2019 delområden1-11.

VIREILLE: 26.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruoveden Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruoveden Asunnot Oy:n hallituksen päätös 18.4.2017 § 20, kiinteistöhuollon kilpailutus.

VIREILLE: 26.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkään kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sivistystoimenjohtajan päätös 11.4.2017 § 10, Kenttäkadun päiväkodin uudisrakennuksen kalusteet.

VIREILLE: 25.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan katupäällikön päätös 11.4.2017 § 31, Teivaan sataman GH-laiturin hankinta.

VIREILLE: 25.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kemin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kemin kaupunginjohtajan päätös 12.4.2017 § 14, vartiointipalvelut.

VIREILLE: 24.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kokemäen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kokemäen kaupungin teknisen lautakunnan päätös 11.4.2017 § 33, katuvalaistuksen uusiminen.

VIREILLE: 24.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan katupäällikön päätös 11.4.2017 § 31, Teivaansataman GH-laiturin hankinta.

VIREILLE: 20.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 5.4.2017 § 135, Kaupungintalon edustatorin peruskorjaus, urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 19.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: VTK-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VTK-Kiinteistöt Oy:n päätös 6.4.2017, Myyrmäen jäähallin kylmälaitteiden muutostyöt.

VIREILLE: 19.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hyvinkää kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hyvinkään kaupungin sosiaali-ja terveysjohtajan päätös 3.4.2017 § 73, SOTE-talon kalustus.

VIREILLE: 18.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 31.3.2017 UUDELY/9269/2016, hoidon ja ylläpidon alueurakka Heinola 2017-2022.

VIREILLE: 18.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankinatoimen hankintapäällikön päätös 5.4.2017 , Joensuu/kivityöt 2017.

VIREILLE: 18.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunkitekniikan johtajan päätös 4.4.2017 § 6, Tapionkentän jäähdytyskontin rakentaminen.

VIREILLE: 13.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen seurakunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen seurakunnan kirkkoneuvoston päätös 30.3.2017 § 79 Seinäjoen seurakunnan linja-autokuljetusten kilpailuttamista koskeva päätös.

VIREILLE: 12.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös 30.3.2017 § 152, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän leirikeskuskuljetusten liikennöitsijän valitseminen vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 12.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Sastamalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Sastamalan kaupungin suorahankintailmoitus 29.3.2017 2017-008131 Terveydenhuollon tarvikkeiden hankinta.

VIREILLE: 12.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Rautjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Rautjärven kunnan teknisen lautakunnan päätös 22.3.2017 § 25, Hoitokeskuksen sisäilmakorjaukset 2017.

VIREILLE: 7.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Teknisen palvelun lautakunnan päätös 16.3.2017 § 29, teolliset elintarvikkeet yhteishankinta.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupunginvaltuuston päätös 20.3.2017 § 43,Espoon kaupungin sekä kaupunkikonserniin kuuluvientytäryhteisöjen ja säätiöiden tilintarkastus.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan päätös 23.3.2017 § 32/2017, irtokalusteiden hankinta.

VIREILLE: 6.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä HUS Logistiikka liikelaitoksen päätös, puheentunnistusratkaisu.

VIREILLE: 4.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän Tilapalvelu kiinteistöjohtajan päätös 21.3.2017 30/2017, kiinteistöhoitopalvelun toimittajan hankinta.

VIREILLE: 3.4.2017
HANKINTAYKSIKKÖ:Pohjois-Karjalan sosiaali -ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymähallituksen päätös 23.3.2017 § 43, Pohjois-Karjalan keskussairaalan laajennus J2:n kiinto- ja rst-kalusteurakka.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy.
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 11: Tolkning - Jyväskylä och St.Michel.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy.
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 10: Tolkning - Vasa.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy.
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 9: Tolkning -Tammerfors.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy.Rovaniemi.
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 8: Tolkning - Rovaniemi.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy.
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 7: Tolkning - Kuopio och Joensuu.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 6: Tolkning - Tavastehus och Lahtis.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 5: Tolkning - Åbo.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 4: Tolkning - Kotka, Kouvola och Vilmmanstrand.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 3:Tolkning -Uleåborg ochTorneå.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Sektor 2:Tolkning - huvudstadsregion.

ANHÄNGIGGJORT: 31.3.2017
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Hansel Oy
BESLUT: Hansel Oys beslut 2.3.2017, tolktjänster 2017-2019 (2020), Telefontolkning - riksomfattande.

VIREILLE: 30.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 17.3.2017, polttonesteet 2017-2019 (2021)- säiliötoimitukset.

VIREILLE: 30.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan päätös 17.3.2017 § 30, puhtauspalveluiden hankinta Vantaan Aviapoliksen ja Pähkinärinteen alueilla.

VIREILLE: 30.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun seudun koulutuskuntayhtymäjohtaja-rehtorin päätös 16.3.2017 § 94, vartiointipalvelut.

VIREILLE: 30.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mestaritoiminta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Mestaritoiminta Oy:n päätös 16.3.2017 § 26, vuokrattavat siirtotilat Kinnarin koulun käyttöön.

VIREILLE: 27.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Prizztech Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Prizztech Oy:n päätös 15.3.2017," Norjan ja Ruotsin markkinat.

VIREILLE: 27.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 15.3.2017 § 61, kaksi pienoislinja-autoa.

VIREILLE: 27.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kristiinan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kristiinan kaupungin teknisen lautakunnan päätös 8.2.2017 § 15, Kristiinan kaupungin päiväkoti.

VIREILLE: 24.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan kaupungin hankintajohtajan päätös 10.3.2017, tarjouspyyntö B2/2017 kirjahankinnat ja niihin liittyvät palvelut sekä oheistuotteet.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Muhoksen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Muhoksen kunnan Teknisen lautakunnan päätös 7.3.2017 § 26 424/2/23/231/2016 Maarakennusaineiden hankinta 1.5.2017-30.4.2020.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 9.3.2017 Tarjouspyyntö 1434 B Perusverensokerimittarit ja -liuskat sekä diabtestarvikkeet.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 9.3.2017 Tarjouspyyntö 1435 B Insuliinipumput, glukoosimonitorointi ja erikoisverensokerimittarit.

VIREILLE: 23.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kittilän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kittilän kunnan päätös 7.3.2017 § 62 384/02.08.00/2012 Kotihoidon ateriakuljetusten hankinta ajalla 1.4.2017-31.3.2019.

VIREILLE: 22.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Joutsan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Joutsan kunnanhallituksen päätös 20.2.2017 § 47, henkilökuljetukset päiväautoilla.

VIREILLE:20.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin lasten ja nuorten lautakunnan päätös 8.3.2017 Lanula § 16, koulukuljetus.

VIREILLE: 17.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin päätös 3.3.2017 §6 KAJDno-2017-228 Kajaanin paikallis- ja seutuliikenteen liikennöinti bruttomallilla 2017-2020.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 2: Läsnäolotulkkaus -Pääkaupunkiseutu.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 10: Läsnäolotulkkaus - Vaasa.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 5: Läsnäolotulkkaus - Turku.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 7: Läsnäolotulkkaus - Kuopio ja Joensuu.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 3: Läsnäolotulkkaus - Oulu ja Tornio.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 2: Läsnäolotulkkaus - Pääkaupunkiseutu.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 9: Läsnäolotulkkaus - Tampere.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 11: Läsnäolotulkkaus - Jyväskylä ja Mikkeli.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 8: Läsnäolotulkkaus - Rovaniemi.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 1: Etätulkkaus valtakunnallinen.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 6: Läsnäolotulkkaus - Hämeenlinna ja Lahti.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 4: Läsnäolotulkkaus -Kotka, Kouvola ja Lappeenranta.

VIREILLE: 16.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 1: Etätulkkaus -valtakunnallinen.

VIREILLE: 15.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 11: Läsnäolotulkkaus -Jyväskylä ja Mikkeli.

VIREILLE: 15.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 9: Läsnäolotulkkaus - Tampere.

VIREILLE: 15.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 8: Läsnäolotulkkaus - Rovaniemi.
5.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 7: Läsnäolotulkkaus - Kuopio ja Joensuu.

VIREILLE: 15.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 3: Läsnäolotulkkaus - Oulu ja Tornio.

VIREILLE: 15.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hansel Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hansel Oy:n päätös 2.3.2017, tulkkauspalvelut 2017-2019 (2020) osa-alue 1 :Etätulkkaus valtakunnallinen.

VIREILLE: 14.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kanta-Hämeen Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 21.2.2017 § 22, endoskopiayksikön gastroenterologian vuokralaitteet.

VIREILLE: 14.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Mäntsälän kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Mäntsälän kunnan teknisen lautakunnan päätös 28.2.2017, Ehnroosin koulun KVR-urakka.

VIREILLE: 14.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n päätös 8.3.2017, HUS Porvoon sairaanhoitoalueen turvapalvelut 2017-2017.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Koulutuskeskus Salpaus
HANKINTAPÄÄTÖS: Koulutuskeskus Salpaus hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Diakonia-ammattikorkeakoulu
HANKINTAPÄÄTÖS: Diakonia-ammattikorkeakoulun hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oy Vaasan ammattikorkeakoulu
HANKINTAPÄÄTÖS: Oy Vaasan ammattikorkeakoulun hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE. 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Suomen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Suomen yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Yrkeshögskolan Arcada Ab
HANKINTAPÄÄTÖS: Yrkeshögskolan Arcada Ab hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Åbo Akademi
HANKINTAPÄÄTÖS: Åbo Akademi hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Yrkehögskolan Novia
HANKINTAPÄÄTÖS: Yrkehögskolan Novia hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lappeenrannan teknillisen yliopisto
HAKINTAPÄÄTÖS: Lappeenrannan teknillisen yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaasan yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaasan yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HAKINTAYKSIKKÖ: Turun yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Taideyliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Taideyliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Saimaan ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun ammattikorkeakoulu
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun ammattikorkeakoulun hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapin yliopisto
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapin yliopiston hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Karelia-ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hämeen ammatti-instituutti Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Hämeen ammatti-instituutti Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle

VIREILLE: 10.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Humanistinen ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Centria-ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Centria-ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hankintailmoitus Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa 25.1.2017 Tietojärjestelmäkehitykseen liittyvien asiantuntijapalveluiden toimittaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:lle sekä Peppi-konsortiolle.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Paimion kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Paimion kaupungin päätös 23.2.2017 § 17 39/02/08/00/2017 Asfalttipäällystysurakoitsijan valinta vuosille 2017-2018.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, toimialajohtajan päätös 23.2.2017 § 1, Puomikujan ja Puomipolun rakentaminen.

VIREILLE: 10.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin tekniset palvelut, toimialajohtajan päätös 23.2.2017 § 1, Puomikujan ja Puomipolun rakentaminen.

VIREILLE: 9.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhytmä
HANKINTAPÄÄTÖS: Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymähallituksen päätös 21.2.2017 § 15, Päivystyspoliklinikan yleislääkäripalvelujen (ns. fast frack -vastaanotolle) ja konservatiivisten alojen sairaalaetupäivystyksen lääkäripalvelujen hankinta.

VIREILLE: 8.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
HANKINTAPÄÄTÖS: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut 14.2.2017 § 21, upphandling av avfallstömining i 4 facks kärl.

VIREILLE: 6.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice
HANKINTAPÄÄTÖS: Kommunalförbundet för Ålands Miljöservices beslut 14.2.2017 § 21, upphandling av avfallstömining i 4 facks kärl.

VIREILLE: 2.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kuntien Tiera Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kuntien Tiera Oy toimitusjohtajan päätös 17.2.2017 laitteiden ja ohjelmistojen verkkokauppa ja lähitukipalvelun toimittaminen.

VIREILLE: 1.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kouvolan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kouvolan kaupungin teknisen johtajan päätös 23.2.2017 2 §, Pioneeripuiston asuntoalueen infran rakentaminen.

VIREILLE: 1.3.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy tomitusjohtajan päätös 14.2.2017 nro 65755 esitysteknisten kokonaisratkaisujen hankinta.

VIREILLE: 27.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymän päätös 1.2.2017, L3 varavoima.

VIREILLE: 20.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oy:n tarjouskilpailun valintailmoitus 6.2.2017 , Siltasairaala-hanke, yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka tavoitebudjetilla.

VIREILLE: 20.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 8.2.2017 § 26 TRE:856/02.07.01/2017, hoitajakutsujärjestelmän ja siihen kuuluvien laitteiden toimittaminen kokonaispalveluna.

VIREILLE: 13.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin kiinteistöliikelaitoksen toimialajohtajan päätös 23.1.2017 § 18, rakennusautomaatiojärjestelmien ja valvomo-ohjelmien asennus-, ohjelmointi-, korjaus-ja ylläpito-työt.

VIREILLE: 9.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Hangon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Hangon perusturvalautakunnan päätös 25.1.2017 § 12, asumispalvelun tuottaminen Nova Palvelutaloon.

VIREILLE: 8.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Suomen ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Suomen ympäristökeskuksen päätös 1.1.2017 SYKE-2014-V-50, Arandan peruskorjaus.

VIREILLE: 6.2.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-kuntahankkinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-kuntahankkinnat Oy:n päätös 24.1.2017 KLKH 1252016 Hoitajakutsujärjestelmä hoiva-alalle.


VIREILLE: 30.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS:Pohjois-Savon elinkeino-,liikenne-ja ympäristökeskuksen päätös 16.1.2017 Dnro POSELY/2269/2016, työssäoppimispainotteinen ammatillinen koulutus.

VIREILLE: 30.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Vihdin kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vihdin kunnanjohtajan päätös 16.1.2017 § 4, Vihdin perheryhmäkodin palvelutuottajan kilpailuttaminen.

VIREILLE: 25.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus Metsätalous Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallituksen päätös 13.1.2017 MH 4344 2016, Maanmuokkaus-,kunnostusojitus-ja puunkorjuupalvelut.

VIREILLE: 20.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 19.1.2017 UUDELY/13724/2016, Taloushallinnon tehtäviin Suomessa - koulutus.

VIREILLE: 13.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kajaanin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kajaanin kaupungin hankintatoimen /Kainuun kuntien hankintarenkaan päätös 30.12.2016 § 18, toimisto-,koulu-ja päiväkotikalusteet sekä toimiston ergonomiatuotteet.

VIREILLE: 11.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kristiinankaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan päätös 14.12.2016 § 175 DNr TEKN:181/2016/60, Kristiinankaupungin päiväkodin urakoitsijoiden valinta.

VIREILLE: 11.1.2017
HANKINTAYKSIKKÖ: Kristiinankaupungin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kristiinankaupungin teknisen lautakunnan päätös 14.12.2016 § 175 DNr TEKN:181/2016/60, Kristiinankaupungin päiväkodin urakoitsijoiden valinta.

VIREILLE: 29.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupungin päätös 15.12.2016 § 24 TRE:6370/02.07/2016 Englanninkielisen esiopetuksen hankinta.


VIREILLE: 29.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ:Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin Sosiaali-ja terveysviraston päätös 12.12.2016 § 63 vammaisten ja kehitysvammaisten henkilöiden lyhytaikaishoidon hakinta.

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin seudun liikenne- kuntayhtymän hallituksen päätös 13.12.2016 § 139 146/07.71.711/2016, bussiliikenne 39/2016.

VIREILLE: 27.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin sosiaali-ja terveydenhuollon toimiala, apulaiskaupunginjohtajan päätös 13.12.2016 § 52/2016 VD/9991/02.08.00.00/2016, toimeentuloasiakkaiden hautauspalvelut ja vainajien siirtokuljetus.

VIREILLE: 22.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun Ylioppilaskyläsäätiö-Studentbystiftelsen i Åbo sr
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun Ylioppilaskyläsäätiö-Studentbystiftelsen i Åbo sr päätös 12.12.2016, TYS IT-Infrastuktuuripalvelut.

VIREILLE: 15.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Kulttuuritalo
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Kulttuuritalo päätös 9.12.2016, lipunvälityspalvelut

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätös, Effica-potilastietojärjestelmä.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallituksen päätös 21.11.2016 § 182 F-Rakennusosan laajennus, Drups-urakoitsijan valinta.

VIREILLE: 5.12.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: Kainuun sosiaali-ja terveyshuollon kuntayhtymän hallituksen päätös 16.11.2016 § 276, mielenterveyskuntoutujien asumis-ja hoivapalvelut.

VIREILLE: 8.11.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 24.10.2016 VARELY/2616/2016, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, ict-alan ammatillinen koulutus.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n päätös 17.10.2016 Envitech -alueen yhteistarkkailuohjelman ja LHJ Groupin jätekskusten ja -asemien käyttötarkkailuohjelmien mukainen vesien tarkkailu.

VIREILLE: 28.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haminan sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös 19.10.2016 § 86, tehostetun palveluasumisen kilpailutuksen käynnistäminen.

VIREILLE: 27.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Raaseporin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Raaseporin kaupungin päätös 13.10.2016 § 64 Henkilökohtaisen avun hankinta vammaispalveluissa - toimittajan valinta.

VIREILLE: 11.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ylä-Savon SOTE kuntayhytmä
HANKINTAPÄÄTÖS: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän yhtymähallituksen päätös 6.9.2016 § 147 palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmän hankinta (PSOP).

VIREILLE: 7.10.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n toimitusjohtajan päätös 22/2016 23.9.2016 koskien IT-palveluhallinnan järjestelmän ohjelmistopalvelun ja sen ylläpitoon tarkoitetut asiantuntijapalvelut.

VIREILLE: 6.9.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: KL-Kuntahankinnat Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: KL-Kuntahankinnat Oy:n päätös 23.8.2016 KLKH 119 / Lehtitilaukset 2017-2020.

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Seinäjoen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Seinäjoen kaupunginhallituksen päätös 6.6.2016 § 201, Palveluseteli-ja ostopalvelujärjestelmä (PSOP).

VIREILLE: 31.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan tietotekniikkakeskus Oy:n päätös, PSOP-järjestelmään liittyvät palvelut .

VIREILLE: 25.8.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Joensuun Kodit Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Joensuun Kodit Oy:n hallituksen päätös 10.8.2016, kiinteistönhoitourakointia.

VIREILLÄ: 26.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin hankintajohtajan hankintaoikaisupäätös 13.7.2016 § 69/2016 (VD/8943/02.08.00.00/2015) ,toimisto- ja koulutarvikkeiden hankinnassa

VIREILLÄ: 8.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-Kiinteistöt Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-Kiinteistöt Oyn:n päätös 30.6.2016. ATK-konesalin rakentaminen olemassa oleviin maanalaisiin tiloihin.

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 64, Koti-Kuuselan uudisrakennuksen putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 6.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Laukaan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Laukaan kunnan teknisen lautakunnan päätös 14.6.2015 § 65, Kehitysvammaisten ohjatun asumisen uudisrakennuksen (KEVA) putkiurakoitsijan vaihdos.

VIREILLÄ: 4.7.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Liikennevirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Liikenneviraston päätös 14.6.2016 LIVI/59/02.01.05/2016, Rautateiden matkustajainformaatiojärjestelmä.

VIREILLE: 22.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin rakennusviraston toimistopäällikön päätös 1.6.2016§ 6 HEL 2016-006494 T 02 08 03 00, pilaantuneen maan ja pohjaveden koekunnostus.

VIREILLE: 16.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjouspyyntö 24.5.2016 0398/212/2016 Työnhakuvalmennus Turun seudulla.

VIREILLE: 14.6.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin palveluhallintajärjestelmä.

VIREILLE: 25.5.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapuan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapuan kaupungin opetuspäällikön päätös 17.5.2016 § 60 koulukuljetus 1.8. 2016-31.7.2019.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Saarijärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Saarijärven kaupungin sivistysjohtajan päätös 16.3.2016 § 1, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 18.3.2016
HANKINTAYKSIKKÖ: Ruokolahden kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Ruokolahden kunnan hallintojohtajan päätös 4.3.2016 § 23, varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä.

VIREILLE: 8.12.2015
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunginhallituksen päätös 23.11.2015 § 523 5398-2015 (642), palloiluhallin vuokratarjouskilpailun voittajan valinta ja tontin myynti


 
Julkaistu 22.11.2017