Tuomioistuimet-talon julkisivukuva.

Mark­ki­na­oi­keus

Mark­ki­na­oi­keus on muut­ta­nut ta­kai­sin Pa­si­lan Tuo­miois­tui­met-ta­loon
osoit­tee­seen Ra­dan­ra­ken­ta­jan­tie 5, 00520 Hel­sin­ki.
Mark­ki­na­oi­keu­den esit­te­ly