Vireillä olevat hankinta-asiat


Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain 148 §:n 3 momentin mukaan markkinaoikeus ylläpitää ja julkaisee luetteloa markkinaoikeudessa vireille tulleista hankinta-asioista. Luetteloa ylläpidetään päivittäin. Luettelo ei nauti julkista luotettavuutta eikä se saa aikaan oikeusvaikutuksia. Tarvittaessa asian vireilletulo on tarkistettava markkinaoikeudesta.

VIREILLE: 30.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen suorahankintailmoitus 15.11.2023, sähköinen maksuvälinepalvelu verovapaaseen henkilökuntaetuun sis. liikunta-, kulttuuri- ja hyvinvointiedun (Epassi Flex) sekä polkupyöräedun (EpassiBIKE) / 1.1.2024 alkaen toistaiseksi / Epassi Finland Oy (3220764-7)


VIREILLE: 30.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan päätös 15.11.2023, § 230, sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan asiakaskuljetusten liikennöinnin hankinta, osa-alue 13


VIREILLE: 30.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan päätös 16.11.2023,
§ 130/2023, mielenterveys- ja päihdepalveluiden asumisen hankinta


VIREILLE: 29.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Porvoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Porvoon kaupungin viranhaltijapäätös 15.11.2023, §71/2023, vakuutusmeklaripalvelujen hankinta 2024-2026


VIREILLE: 29.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Tammervoima Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tammervoima Oy:n hankintapäätös 16.11.2023, Tammervoima Oy:n hyötyvoimalaitoksen lentotuhkan ja savukaasunpuhdistusjätteen loppusijoituspalvelu


VIREILLE: 28.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun kaupungin hankintapäätös 13.11.2023, § 139/2023, puitesopimuskumppanien valinta, Rakennusautomaatiojärjestelmien saneeraus- ja ylläpitopalvelujen puite- järjestely


VIREILLE: 28.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtioneuvoston kanslia
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtioneuvoston kanslian hankintapäätös 13.11.2023, VN/16113/2023, valtioneuvoston yhteinen kielikoulutus ja ulkoministeriön kielikoulutus


VIREILLE: 28.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin viranhaltijapäätös 20.11.2023, 54/2023, VD/2334/02.08.00.00/202, Kuljetuspalvelun hankinta Vantaan kaupungin vammaisopetuksen oppilaille ja liikuntarajoitteisille oppilaille sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen maksamiin oppilaiden kuljetustarpeisiin


VIREILLE: 27.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Haminan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Haminan kaupungin ympäristöpäällikön päätös 13.11.2023, § 15/2023, lelun lumenkaatopaikan rakennusurakan hankinta


ANHÄNGIGGJÖRT: 27.11.2023
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Korsholms kommun
BESLUT: Korsholms kommuns teknisk direktörs tjänsteinnehavarbeslut 8.11.2023, § 59/2023, beslut om avbrytande av upphandling av ramavtal för maskintjänster 2024–2025


VIREILLE: 27.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 13.11.2023, VÄYLÄ/3963/02.01.02/2023, Saimaan kanavan käyttö ja kunnossapito 2024 - 2028


VIREILLE: 24.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Suomen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Suomen hyvinvointialueen toimialajohtajan hankintapäätös 9.11.2023, 55/2023, Kotona asumista tukevat turvapalveluratkaisut


VIREILLE: 22.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Konsernihankinta Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin Konsernihankinta Oy:n hankintapäätös, 8.11.2023, § 44, videotuotantopalvelut

VIREILLE: 22.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Huoltovarmuuskeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Huoltovarmuuskeskuksen hankintaoikaisupäätös 8.11.2023, HVK/2023/00682-16, säteilymittarit kenttäolosuhteisiin


VIREILLE: 22.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös, 8.11.2023, § 70, dokumenttienhallintajärjestelmä


VIREILLE: 22.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös 8.11.2023, 69 §, videotuotantopalvelut


VIREILLE: 21.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan päätös 7.11.2023, § 89, vammaisten päiväaikaiseen toimintaan liittyvät kuljetukset


VIREILLE: 21.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kangasalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kangasalan kaupungin hankintailmoitus 7.11.2023, Kangasalan kaupungin rakennusautomaatiotyöt


VIREILLE: 17.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen päätös 3.11.2023, § 43, määräaikaishuollot sähkösäätöisille sängyille ja nostolaitteille

VIREILLE: 17.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Äänekosken kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Äänekosken kaupungin hankintapäätös henkilökuljetukset 2024-2026 (2027-2030),
485/02.07.00/203


VIREILLE: 13.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 30.10.2023, Samk:in ravintolapalveluiden ja juoma-automaattipalveluiden hankinta, ravintolapalvelut 2021-2025 dynaamisen hankintajärjestelmän sisäisellä kilpailutuksella


VIREILLE: 13.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Oy Botniarosk Ab
HANKINTAPÄÄTÖKSET: Oy Botniarosk Ab:n tarjouspyyntö 13.10.2023, hyödynnettävän jätteen keräys ja kuljetus


VIREILLE: 10.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin kone- ja kapasiteettipalvelujen suorahankinnat Tietoevry Tech Services Finland Oy:ltäVIREILLE: 8.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-yhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-yhtymän yhtymähallituksen 23.10.2023, hankintapäätös § 126, hemodialyysipalvelut


VIREILLE: 6.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin Seurakuntayhtymä
HANKITNAPÄÄTÖS: Helsingin Seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston päätös 19.10.2023, § 294, Helsingin Mustasaaren toimintakeskuksen veneliikenteen hankinta liikennöintikaudelle 2024 (+1v optiovuosi)


VIREILLE: 3.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hankintapäätös 17.10.2023; Monetra TP E32.1/2023; erikoistyötuolit sairaalakäyttöön Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

VIREILLE: 2.11.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Metsähallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Metsähallituksen hankintapäätös 18.10.2023, henkilötyönä toteutettavat luonnonhoitotyöt luonnonsuojelualueilla / MH 1545/2023


VIREILLE: 31.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Jämijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Jämijärven kunnan kunnanhallituksen päätös 16.10.2023, § 145, hankintapäätös siivouspalvelua koskevassa tarjouskilpailussa

VIREILLE: 26.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen Tilapalvelut Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtajan päätös 9.10.2023 § 92, Tampereen Lyseon lukion, perusparannus -hankkeen putkiurakoitsijan valinta


VIREILLE: 26.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen viranhaltijapäätös 12.10.2023,10/2023, VARHA/16688/02.07.01.00/2023, Lääkevalmisteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden yhteishankinta kaudeksi 1.1.2024 - 31.12.2025


VIREILLE: 25.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n päätös 10.10.2023, 38H23 Ratakorjaamohanke: KVR-urakoitsija: lopullinen urakoitsijan valinta

VIREILLE: 25.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Padasjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Padasjoen kunnanhallituksen päätös 2.10.2023 § 275, Padasjoen Laivarannan sataman vuokra- ja palvelusopimusyrittäjän valinta


VIREILLE: 25.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Nurmijärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Nurmijärven kunnan teknisen johtajan päätös 12.10.2023 § 65 / 2023, Nurmijärven kunnan maanrakennuksen työkonepalvelut sekä niihin liittyvät kuljetuspalvelut, puitesopimus ajalle 1.11.2023-31.10.2025

VIREILLE: 24.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Fingrid Oyj
HANKINTAPÄÄTÖS: Fingrid Oyj:n päätös 10.10.2023, Sähköasemien tietoliikenneverkon palveluiden hankinta


VIREILLE: 24.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Ikaalisten kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Ikaalisten kaupungin teknisen lautakunnan päätös 11.10.2023 § 55, päätös tarjoajan poissulkemisesta, Ikaalisten kaupungin tienhoidon talvikunnossapidon puitejärjestelyn hankinta

VIREILLE: 20.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen suorahankintamenettely koskien Lahden sosiaali- ja terveyskeskuksen vuokratilan hankintaa

VIREILLE: 20.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Savon hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Savon hyvinvointialueen sopimusmuutos 6.9.2023, ikääntyneiden ympärivuorokautisen palveluasumisen hankinta


VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: TAYS Sydänkeskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: TAYS Sydänkeskus Oy:n hankintapäätös 27.9.2023, Puheentunnistusjärjestelmä - sovelluspalvelu (Saas-palvelu)

VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Huoltovarmuuskeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Huoltovarmuuskeskuksen oikaisupäätös hankintapäätökseen 5.10.2023, HVK/2023/00682-8, Säteilymittarit kenttäolosuhteisiin, osa-alue B: Ulkoisen säteilyn annoksen ja annosnopeuden sekä pintakontaminaation mittaamiseen käytettävät mittarit


VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: DigiFinland Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: DigiFinland Oy päätös 5.10.2023 D/151/2022, Talouden ja hallinnon palvelut ja järjestelmät, osa-alue 1. Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät ja palvelut

VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-yhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-yhtymä konsernipalvelujen päätös 6.10.2023 § 664 / 2023, Potilasvalvontajärjestelmä HUSiin ja Kymsoteen

VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hyvinvointialuejohtajan päätös 5.10.2023 § 12/2023 Tulkkauspalvelujen hankinta - 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optio - päätös Pohjois-Karjalan hankintatoimen tarjouspyyntöön 384349 7912/02.08.00.04/2023, § 12/2023

VIREILLE: 19.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi (Joensuun kaupunki)
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen päätös 5.10.2023 384349 ,tulkkauspalveluiden hankinta sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus.

VIREILLE: 12.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 27.9.2023, vieraan kielen pikatulkkauspalvelut -tarjouskilpailu, Kela 7 /443/2023


VIREILLE: 11.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Lahden kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Lahden kaupunkisuunnittelun suunnittelujohtajan viranhaltijapäätös 28.9.2023, 47/2023 (asianumero 4407/02.05.00.01/2023), kunnallisteknisen suunnittelun puitesopimuskilpailutus 2023-2025, tie- katu ja aluesuunnittelu, vesihuoltosuunnittelu ja geosuunnittelu


VIREILLE: 11.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen hankintamenettely Lahden sosiaali- ja terveyskeskuksen vuokratilan hankinnasta


VIREILLE: 11.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Veikkaus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Veikkaus Oy:n päätös 27.9.2023 tarjouksen hylkäämisestä, ESM-ratkaisun hankinta


VIREILLE: 10.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupunkiympäristölautakunnan päätös 26.9.2023 § 319, Topinojankaaren rakentaminen -nimisen urakan (rakennusurakka 1) urakoitsijan valinta


VIREILLE: 9.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Orimattilan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Orimattilan kaupungin kaupunkikehitys - ja teknisen lautakunnan päätös 19.9.2023, § 107, tilapalvelun vuokranhallintaohjelmiston hankinta


VIREILLE: 6.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pudasjärven kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Pudasjärven kaupunginhallituksen päätös 26.9.2023 § 327, Taajama-alueen talvikunnossapidon urakoitsija


VIREILLE: 5.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Maahanmuuttovirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Maahanmuuttoviraston hankintapäätös ja päätös tarjoajan poissulkemisesta 2.10.2023, Maahanmuuttoviraston vastaanottokeskusten tulkkausta koskevassa tarjouskilpailussa


VIREILLE: 4.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Jyväskylän kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Jyväskylän kaupungin kiinteistöjohtajan päätös 20.9.2023, 62/2023, kiinteistönhoitopalvelut Jyväskylän kaupungin kohteisiin, Eteläinen alue


VIREILLE: 4.10.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös tarjoajan poissulkemisesta 19.9.2023, 257/2023, lääkeannosteluautomaattipalvelu, Pohjois-Savon hyvinvointialueVIREILLE: 29.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös 15.9.2023, VARELY/1245/2023, Saaristoliikenteen tukemiseksi myönnettävät avustukset vuosille 2024-2025


VIREILLE: 28.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kanta-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan hankintapäätös 14.9.2023, 38/2023, vartiointipalveluiden tarjouspyyntöön


VIREILLE: 27.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kanta-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Kanta-Hämeen hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan päätös 13.9.2023, HVA/3956/04.00.03.05/2023, päihdekuntoutujien asumispalvelujen hankinta, Sotkankoti Hämeenlinna


VIREILLE: 27.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Tampereen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Tampereen kaupungin Tampereen Vesi liikelaitoksen toimitusjohtajan päätös 14.9.2023, § 104, siirrettävät varavoimakoneet


VIREILLE: 26.9.2023
HNKINTAYKSIKKÖ: Vantaan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Vantaan kaupungin kaupunkitilalautakunnan päätös 6.9.2023,
§ 11,Toimitilajohtamisen kunnossapidon puitejärjestelyiden hankintaVIREILLE: 26.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-yhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-yhtymän tarjouspyyntö 18.8.2023, HUS 228-2022 / HUS Apteekki, älylääkekaapit


VIREILLE: 25.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin kaupunkiympäristön toimialajohtajan päätös 13.9.2023, § 24, LVIA suunnittelupalveluiden hankinta


VIREILLE: 22.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tarjoajien valintaa koskeva päätös 7.9.2023 maantielauttaliikennepalvelua Järvi-Suomi 2026–2046 koskevassa tarjouskilpailussa, VARELY/440/2023


VIREILLE: 20.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Rajavartiolaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Rajavartiolaitoksen hankintapäätös 3.8.2023, RVLDno-2022-1489, ammattikäyttöisten PTR viranomaisveneiden talvitelakointi sekä huolto- ja korjaustyöt 2023- 2026


VIREILLE: 18.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy:n hankintapäätös 6.9.2023, SAMK - Ravintolapalvelut 2021-2025 (DPS) - Pori ja Rauma


VIREILLE: 15.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Vaalan kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Vaalan kunnan päätös 29.8.2023, §213, katetun monitoimikaukalon hankinta, 24/00.01.05/2023


VIREILLE: 11.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Rovaniemen kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Rovaniemen kaupungin kaupunginhallituksen päätös 28.8.2023, § 274, kuntatietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, ROIDno-2023-621


VIREILLE: 7.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin teatterisäätiö sr
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin teatterisäätiö sr:n suorahankintapäätös 25.8.2023, lipunmyyntijärjestelmän ja -palvelujen käyttöoikeussopimus


VIREILLE: 6.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n hankintapäätös 15.8.2023, jäteastioiden hankinta ja niiden toimittaminen korttelikeräyspisteille


VIREILLE: 6.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin hankintapäätös 22.8.223, § 6/2023, ulkovalaistuksen ylläpitourakka

VIREILLE: 6.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kangasalan kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunnan päätös 22.8.2023, 124 §, KLA/469/51.00/2023, rakennusautomaatiotyöt

VIREILLE: 5.9.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: HUS-yhtymä
HANKINTAPÄÄTÖS: HUS-yhtymän hankintapäätös 22.8.2023, § 552/2023, verensokeritestiliuskat
ja -mittarit


VIREILLE: 31.8.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen päätös 17.8.2023, 96/1/000/2023, Kela 9/451/2021, rakennusurakka Jyväskylän toimitalon A-, B- ja C1-osien saneeraus


VIREILLE: 11.8.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin tarjouspyyntö: KASKO 006-23, HEL 2023-006220 / ompelukoneiden, saumurien ja niiden huoltopalvelun hankinta perusopetukseen


VIREILLE: 1.8.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kotkan tapahtumakeskus Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kotkan tapahtumakeskus Oy:n hallituksen kokous 17.7.2023, nro 18/2023, hankintapäätös Satama Areenan puhtauspalvelut ja tarjoajan poissulkemista koskeva päätösVIREILLE: 1.8.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Hausjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Hausjärven kunnan sivistyslautakunnan päätös 10.7.2023, 33 §. Itseoikaisu / Hausjärven kunnan koulukuljetusten hankinta ajalle 1.8.2023-1.6.2025 ja option lukuvuodelle 2025-2026


VIREILLE: 26.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Oulun poliisilaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Oulun poliisilaitoksen päätös 12.7.2023 POL-2023-42270, vainajien kuljetus Kuusamon alueella 2023


VIREILLE: 14.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 29.6.2023, VÄYLÄ/6930/02.01.00/2022, radanpidon taitorakennesuunnittelun ja asiantuntijapalveluiden puitesopimus 2023-2025VIREILLÄ: 13.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Toivakan kunta
HANINTAPÄÄTÖS: Toivakan kunnan kaupunkiympäristö lautakunnan päätös 28.6.2023, § 55, Toivakan kunnan valaistuksen saneeraus


VIREILLE: 11.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen kunnan sivistysjohtajan päätös 3.7.2023, 1272/08.01.01/2022, Kirkkonummen kunnan koulukuljetusten hankinta (Kirdno SIV1272/2022, 459940)VIREILLE: 10.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Naantalin kaupunki
HAKINTAPÄÄTÖS: Naantalin kaupungin teknisen lautakunnan päätös 19.6.2023, § 78, 629/02.08.00/2023, Perhetalon asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen – Vaihe 2


VIREILLE: 7.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kansaneläkelaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Kansaneläkelaitoksen hankintaoikaisupäätös 26.6.2023, Kela 9/451/2021, rakennusurakka Jyväskylän toimitalon A-, B- ja C1-osien saneeraus


VIREILLE: 6.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hankintatoimi
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hankintatoimen hankintapäätös 22.6.2023, Joensuun kaupungin koulukuvaukset (461956)


VIREILLE: 6.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapinjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapinjärven kunnan palveluhankintapäätökset §:t 101 ja 102, 20.6.2023; sivistys- ja hyvinvointilautakunnan tekemät palveluhankintapäätökset.


VIREILLE: 6.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 22.6.2023, VÄYLÄ/2577/02.01.12/2023, järjestyksenvalvonta- ja vartiointipalvelut liikennejärjestelmässä

VIREILLE: 5.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun Raitiotie Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun Raitiotie Oy:n hankintapäätös 21.6.2023, 6/2023, yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelujen puitejärjestelyhankinta


VIREILLE: 5.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Turun kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Turun kaupungin hankintapäätös 8.6.2023, § 95, yhteistoiminnallisten rakennushankkeiden hankintaprosessien läpivienti ja tukipalvelut


VIREILLE: 5.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Espoon kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Espoon kaupungin päätös 23.11.2020, § 75/2020, 6194/02.08.00/2020, tapahtumatekniikan ja -rakentamisen hankinta


VIREILLE: 5.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Pohjois-Karjalan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hankintapäätös 20.6.2023, § 12/2023, 1358/02.08.00.02/2023, vastuulääkäripalvelut ikäihmisten asumispalveluihin - Siun soten terveysasemat ja geriatrinen osaamiskeskus (DPS) / 1.1.2024 - 30.6.2025 + optio toistaiseksi voimassa oleva


VIREILLE: 5.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Tuomi Logistiikka Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Tuomi Logistiikka Oy:n hankintapäätös 21.6.2023, 461799/2023, Hämeenkyrön päivävuorolliset ajoneuvot ja henkilökuljetukset linja-autoilla hankinta


VIREILLE: 3.7.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan hankintapäätös 16.6.2023, § 36, KEUHDno-2022-560 Kuljetusten ohjauskeskuspalvelua koskeva hankintaVIREILLE: 28.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Ulkoministeriö
HANKINTAPÄÄTÖS: Ulkoministeriön hankintapäätös 14.6.2023, viisumitietojärjestelmään liittyvien palveluiden hankinnasta; VN/17136/2023, VN/17136/2023-UM-3.


VIREILLE: 27.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hankintapäätös 14.6.2023, VARELY/3103/2023, Kt40 Turun kehätien kaiteiden uusiminen, KU


VIREILLE: 26.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen hankintapäällikön päätös 9.6.2023, § 104/2023, terveysasemien lääkemääräysten käsittelyn ostopalvelu


VIREILLE: 26.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Väylävirasto
HANKINTAPÄÄTÖS: Väyläviraston hankintapäätös 12.6.2023, VÄYLÄ/949/02.01.02/2023, radan ja turvalaitteiden kunnossapito 2023-2026 kunnossapitoalue 11 (Kainuu-Oulu)


VIREILLE: 26.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen viranhaltijapäätös 9.6.2023 ,103/2023, VARHA/8789/02.07.00.00/2023, terveysasemien lääkemääräysten käsittelyn ostopalvelu / tarjouksen hylkääminen

VIREILLE: 22.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan keskeyttämis- ja poissulkupäätös 8.6.2023 koskien hankintaa 457590 / Nuorgamin koulun koulukuljetukset 1.8.2023 – 31.7.2024


VIREILLE: 22.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan päätös 8.6.2023, Utsjokisuun koulun koulukuljetukset


VIREILLE: 22.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Utsjoen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Utsjoen kunnan hankintapäätös 8.6.2023, 457596 / Karigasniemen koulun koulukuljetukset 1.8.2023 – 31.7.2024


VIREILLE: 22.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
HANKINTAPÄÄTÖS: Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen suorahankinta 16.3.2023, Sako Oy:n käsiaseiden hankintaa koskeva puitesopimus


ANHÄNGIGGJÖRT: 21.6.2023
DEN UPPHANDLANDE ENHETEN: Ålands Landskapsregering
BESLUT: Ålands Landskapsregeringens beslut nro 48, ÅLR 2023/2338, kollektivtrafik i tätorten Mariehamn-Jomala samt regionaltrafik Mariehamn-Järsö 2024-2030


VIREILLE: 15.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
HANKINTAPÄÄTÖS: Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin Ilmoitus 2.6.2023, sopimusmuutos konesali- ja kapasiteettipalvelut


VIREILLE: 14.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin maankäyttöjohtajan päätös 29.5.2023, § 62, Helsingin kaupunkiympäristön yleisten alueiden kaupunkikalusteita koskeva puitejärjestely vuosille 2023 - 2027VIREILLE: 13.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Fintraffic Raide Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Fintraffic Raide Oy:n hankintapäätös 30.5.2023 , Lielahti-Rauma/Pori ERTMS Signalling System


VIREILLE: 13.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Lapinjärven kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Lapinjärven kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunnan päätökset 23.5.2023, 64§ koulukuljetuskilpailutus (kohde 1 etelä), 65§ koulukuljetuskilpailutus (kohde 2 länsi),
66§ koulukuljetuskilpailutus (kohde 3 itä)


VIREILLE: 12.6.2023
HAKINTAYKSIKKÖ: Kirkkonummen kunta
HANKINTAPÄÄTÖS: Kirkkonummen kunnan 31.5.2023 viranhaltijapäätös 6/2023, 198/10.03.02.03/2023, Winellskan koulun / Gesterbyn museoalueen leikkialueiden rakentaminen


VIREILLE: 12.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Aalto-korkeakoulusäätiö sr
HANKINTAPÄÄTÖS: Aalto-korkeakoulusäätiö sr:n hankintapäätös 29.5.2023, vartiointi- ja aulapalvelut


VIREILLE: 6.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Helsingin kaupunki
HANKINTAPÄÄTÖS: Helsingin kaupungin hankintajohtajan päätös 23.5.2023, § 31, tulkkauspalvelut


VIREILLE: 2.6.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluehallituksen päätös 21.2.2023, § 88, HR- ja palkkajärjestelmähankinta korvaamaan nykyinen HR- ja palkkajärjestelmäkokonaisuus


VIREILLE: 30.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: VAV Asunnot Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: VAV Asunnot Oy:n hankintapäätös 17.5.2023, nro 453604, Minkkitie 16 Vantaa


VIREILLE: 26.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Varsinais-Suomen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suorahankintapäätös 12.5.2023, Cryo laitteen tarvikkeet, ex ante hankintailmoitus nro 2023-127984


VIREILLE: 23.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Maanpuolustuskoulutusyhdistys
HANKINTAPÄÄTÖS: Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen päätös 13.5.2022, kiväärihankinta 2022-101013


VIREILLE: 8.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös 19.4.2023 446350, kuulokojeet

VIREILLE: 8.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n päätös 19.4.2023 446350, kuulokojeet


VIREILLE: 8.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kiertokaari Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Kiertokaari Oy:n hallituksen päätös 19.4.2023, pöytäkirjan päätöskohta 6 Bio- ja pakkausjätteiden kuljetusten hankintapäätös

VIREILLE: 2.5.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Sansia Oy
HANKINTAPÄÄTÖS: Sansia Oy:n hankintapäätös 17.4.2023, CRP-laite pöytämalli.


VIREILLE: 17.4.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Päijät-Hämeen hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Päijät-Hämeen hyvinvointialueen viranhaltijapäätös 7.3.2023, § 3, hankinnan keskeytyspäätös: diabeetikkojen silmänpohjakuvaus- ja lausuntopalvelu


VIREILLE: 25.1.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Kymenlaakson hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuuston päätös 29.11.2022, § 102, Potilasvakuuttamista koskeva lisäys järjestämissopimukseen


VIREILLE: 25.1.2023
HANKINTAYKSIKKÖ: Etelä-Karjalan hyvinvointialue
HANKINTAPÄÄTÖS: Etelä-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksen päätös 7.11.2022, § 72, liittyminen Suomen Keskinäiseen Potilasvakuutusyhtiöön


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, vietnamin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, ruotsin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, latvian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, kurmandzisoranin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, kreikan kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, bulgarian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, viro, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, viro, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, vietnam, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, tanska, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, ruotsi, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, ranska, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, ranska, muut tulkkina käytätettävät henkilöt


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, portugali, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, norja, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, liettua, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, latvia, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kurmandzisorani, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kreikka, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kinjaruanda, asioimistulkit‍


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, farsi/persia, muut tulkkina käytettävät henkilöt


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, espanjan kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, darin kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, bulgarian kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, albanian kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, venäjä, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, venäjä, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, turkki, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, turkki, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, thai, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, thai, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, swahili, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, somali, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, somali, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, serbia, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, saksa, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, romania, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, ranska, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, puola, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, portugali, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, liettua, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kurdisorani, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kurdisorani, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kroatia, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kiina, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, kiina, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, japani, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, italian, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, farsi/persia, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, farsi/persia, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, espanjan kieli, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, englannin kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, englannin kieli, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, darin kieli, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, burma, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, arabian kieli, rekisteröidyt oikeustulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, arabian kieli, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, albanian kieli, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, viron kieli (pikatulkkaus)


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, venäjän kieli (pikatulkkaus)


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, turkin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, tsekin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 1, tsekki, asioimistulkit


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, thain kieli (pikatulkkaus)


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, swahilin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, somalian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, serbian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, saksan kieli


‍‍VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, romanian kieli


‍VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, ranskan kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, puolan kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, portugalin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, liettuan kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, kurdisoranin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, kroatian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, kiinan kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, japanin kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, italian kieli


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, hollanti


VIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, farsin/persian kieliVIREILLE: 13.10.2022
HAKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen Hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, espanjan kieliVIREILLE: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, englannin kieliVIREILLÄ: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, darin kieliVIREILLÄ: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, arabian kieliVIREILLÄ: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 27.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, burman kieliVIREILLÄ: 13.10.2022
HANKINTAYKSIKKÖ: Poliisihallitus
HANKINTAPÄÄTÖS: Poliisihallituksen hankintapäätös 18.9.2022, POL-2021-125947: Tulkkauspalvelut, Osa-alue 2, albanian kieli

Julkaistu 5.12.2023