MAO:479/13

HAKEMUS

LFP Video Group LLC ja LFP Internet Group LLC ry ovat 30.10.2013 markkinaoikeuteen toimittamassaan yhteisessä hakemuksessa pyytäneet, että markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n antamaan käyttäjien yhteystiedot sille kuuluvista seuraavista teleliittymistä siinä mainittuina aikana.

1. IP-osoite: X ajankohtana 19.09.2013 klo 2:40:39

2. IP-osoite: X ajankohtana 11.09.2013 klo 17:28:40

3. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 10:46:39

4. IP-osoite: X ajankohtana 29.07.2013 klo 19:44:22

5. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 13:08:03

6. IP-osoite: X ajankohtana 01.08.2013 klo 7:49:02

7. IP-osoite: X ajankohtana 22.08.2013 klo 14:12:39

8. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 18:58:08

9. IP-osoite: X ajankohtana 09.08.2013 klo 12:51:45

10. IP-osoite: X ajankohtana 22.09.2013 klo 12:43:00

11. IP-osoite: X ajankohtana 19.09.2013 klo 4:43:36

12. IP-osoite: X ajankohtana 30.07.2013 klo 11:37:08

13. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 17:32:27

14. IP-osoite: X ajankohtana 17.08.2013 klo 9:47:39

15. IP-osoite: X ajankohtana 20.08.2013 klo 8:57:50

16. IP-osoite: X ajankohtana 21.08.2013 klo 18:18:25

17. IP-osoite: X ajankohtana 13.09.2013 klo 6:26:38

18. IP-osoite: X ajankohtana 11.09.2013 klo 10:08:55

19. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 15:53:03

20. IP-osoite: X ajankohtana 08.09.2013 klo 0:59:03

21. IP-osoite: X ajankohtana 17.08.2013 klo 11:32:46

22. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 21:05:32

23. IP-osoite: X ajankohtana 07.09.2013 klo 18:01:16

24. IP-osoite: X ajankohtana 19.08.2013 klo 20:26:27

25. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 18:56:31

26. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 15:43:29

27. IP-osoite: X ajankohtana 03.09.2013 klo 20:19:35

28. IP-osoite: X ajankohtana 29.07.2013 klo 10:55:41

29. IP-osoite: X ajankohtana 03.08.2013 klo 9:11:55

30. IP-osoite: X ajankohtana 23.08.2013 klo 22:59:48

31. IP-osoite: X ajankohtana 03.09.2013 klo 20:14:05

32. IP-osoite: X ajankohtana 10.09.2013 klo 20:58:17

33. IP-osoite: X ajankohtana 30.07.2013 klo 10:02:11

34. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 16:59:31

35. IP-osoite: X ajankohtana 11.08.2013 klo 18:00:10

36. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 0:22:05

37. IP-osoite: X ajankohtana 10.08.2013 klo 13:37:30

38. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 9:02:50

39. IP-osoite: X ajankohtana 28.07.2013 klo 14:34:04

40. IP-osoite: X ajankohtana 02.09.2013 klo 23:00:19

41. IP-osoite: X ajankohtana 09.08.2013 klo 23:17:40

42. IP-osoite: X ajankohtana 10.08.2013 klo 22:07:44

43. IP-osoite: X ajankohtana 22.08.2013 klo 22:58:28

44. IP-osoite: X ajankohtana 31.08.2013 klo 3:04:25

45. IP-osoite: X ajankohtana 02.09.2013 klo 21:03:58

46. IP-osoite: X ajankohtana 06.09.2013 klo 0:08:19

47. IP-osoite: X ajankohtana 25.09.2013 klo 15:31:03

48. IP-osoite: X ajankohtana 10.09.2013 klo 17:01:28

49. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 23:07:48

50. IP-osoite: X ajankohtana 14.08.2013 klo 17:02:18

Kaikki kellonajat ovat Suomen kesäaikaa (GMT = UTC +3).

LFP Video Group LLC ja LFP Internet Group LLC ovat Yhdysvalloissa Delawaren osavaltiossa rekisteröityjä yhtiöitä, jotka omistavat sopimusjärjestelyin hankkimansa tekijänoikeudet tuottamiinsa elokuviin. Yhtiöt kuuluvat samaan konserniin ja myyvät tuotteita kuluttajille HUSTLER-tuotemerkin alla. Yhtiöiden tuotteita tarjotaan Suomessa vähittäismyynnissä ja postimyynnissä ja verkkopalvelujen kautta digitaalisesti.

LFP Video Group LLC ja LFP Internet Group LLC ovat havainneet, että yllä yksilöidyistä internet-liittymistä on saatettu yleisön saataviin BitTorrent-vertaisverkossa ilman yhtiöiden lupaa elokuvateoksia, joiden tekijänoikeudet kuuluvat niille. Liittymistä on saatettu yleisön saataviin tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävissä määrin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman yhtiöiden suostumusta loukaten näin niiden tekijänoikeutta.

Tekijänoikeuden loukkauksen kohteena ovat olleet elokuvateokset Asian Boobs, Barely Legal #136, My First Lesbian Experience vol. 3, This Ain’t Terminator XXX, This Ain’t Die Hard XXX ja This Ain’t Star Trek 3 XXX siten, että kustakin edellä mainitusta IP-osoitteesta on havaittu jaettavan elokuvia seuraavasti:

 IP-osoitteista 1–5 on havaittu jaettavan elokuvaa Asian Boobs

 IP-osoitteista 6–11 on havaittu jaettavan elokuvaa Barely Legal #136

 IP-osoitteista 12–16 on havaittu jaettavan elokuvaa My First Lesbian Experience vol. 3

 IP-osoitteista 17–23 on havaittu jaettavan elokuvaa This Ain’t Terminator XXX

 IP-osoitteista 24–35 on havaittu jaettavan elokuvaa This Ain’t Die Hard XXX ja

 IP-osoitteista 36–50 on havaittu jaettavan elokuvaa This Ain’t Star Trek 3 XXX.

BitTorrent-vertaisverkon toimintaperiaatteen mukaisesti tietystä teoksesta kiinnostuneet käyttäjät kiinnittyvät omalla ohjelmistollaan yhteen tai useaan kyseisiä teoksia luvattomasti jakavaan toiseen BitTorrent käyttäjään. Tällaista kiinnittymisen ryhmittymää kutsutaan parveksi (swarm). Kiinnittymisen jälkeen ohjelma lataa toisilta käyttäjiltä teoksen luoden kopion käyttäjän omalle tietokoneelle ja samanaikaisesti saattaen jo ladattuja osia edelleen yleisön saataviin. BitTorrent-teknologia mahdollistaa tiedoston edelleen jakamisen osissa ilman, että teoksen sisältävä tiedosto on kokonaisuutena latautunut tietokoneelle, mikä mahdollistaa teoksen tehokkaan levittämisen. Parven tehokas toiminta ei myöskään edellytä, että yhdelläkään taholla olisi koko tiedostoa kokonaan hallussaan, vaan riittää että parvella on yhteensä kaikki tiedoston osaset. Tällöin koko parvella on mahdollisuus luoda eheä kokonaisuus teoksesta vaikka alkuperäinen teoksen luvattomasti vertaisverkkoon saattanut olisi keskeyttänyt teoksen jakamisen.

Kuka tahansa voi liittyä parveen, joten saataville saattamisen kohteena oleva yleisö voi kasvaa kontrolloimattoman suureksi. Parvet eivät ole maantieteellisesti rajoittuneita, vaan samassa parvessa voi olla kiinnittyneinä käyttäjiä ympäri maailmaa. Parven koko voi olla merkittävästi suurempi kuin parven suomalaiset käyttäjät.

Nyt kyseessä olevassa tapauksessa hakijayhtiöillä on tiedossa tarkastelujaksona kuhunkin parveen yhdistäneiden IP-osoitteiden kuukausittainen kokonaismäärä. IP-osoitteet on kerätty hakijayhtiöiden käyttämällä FileWatchBT-valvontaohjelmalla, jonka avulla hakijayhtiöt ovat yhdistäneet ja tehneet koelatauksia jokaiselta lokiin kirjatulta IP-osoitteelta. Lataustuloksista hakijayhtiöt ovat varmistaneet latauksen kohdistuneen hakijayhtiöiden teoksiin. IP-osoitteiden takana olevat käyttäjät ovat osallistuneet parven toimintaan lataamalla teosta toisiltaan ja jakamalla teosta edelleen.

Lähes jokaisen parven yhteenlaskettu yleisö tarkastelukuukausien aikana on ylittänyt selvästi tuhannen käyttäjän rajan. Myös yksittäisten kuukausienkin käyttäjämäärät ylittävät monilta osin tuhannen käyttäjän rajan. Näiden osalta merkittävyyskynnyksen täyttymisessä ei pitäisi olla epäselvyyttä.

Vähemmän aktiivisissa parvissakin on kolmen kuukauden tarkastelujakson aikana ollut satoja käyttäjiä. Näissäkin on kysymys samasta teoksesta, joita jaetaan aktiivisempien parvien rinnalla. Tällaisen teoksen oikeudettoman jakamisen hajauttaminen useaan parveen ei pidä koitua oikeudenomistajan vahingoksi, vaan näidenkin parvien osalta on merkittävyyskynnys täyttynyt.

Vaikka käyttäjä olisikin keskeyttänyt teoksen jakamisen ennen todetun yleisön laajentumista riittävän suureksi, hän on osallistunut siihen, että koko parvi on voinut jatkaa toimintaansa ja kasvaa kokonaiskäyttäjämäärässä merkittävästi. BitTorrent-teknologialla parveen yhdistävien henkilöiden määrää ei voi rajoitta. Kunkin käyttäjän jakama teos jatkaa monistumistaan kyseisessä parvessa vaikka käyttäjä olisikin itse keskeyttänyt jakamisen. Kaikki hakemuksessa luetellut liittymät ovat täyttäneet tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetun merkittävyyskynnyksen, vaikka loukkauksen havainnoimishetkellä parvi ei olisikaan vielä kasvanut merkittävän suureksi.

LFP Video Group LLC:n ja LFP Internet Group LLC:n hakemus koskee liittymien yhteystietojen luovuttamista vain Suomessa tapahtuvaa käyttöä varten. Yhtiöiden asiamiehet asianajaja X ja lakimies Y sekä Asianajotoimisto Hedman Partners Oy ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta henkilötietoja Suomen ulkopuolelle.

ASIAKIRJATODISTEET

1. Suomeksi käännetty ote FileWatchBT-ohjelman lokitiedostosta

2. Taulukko BitTorrent-parviin osallistuneen yleisön määrästä

3. Tekijänoikeuksien siirtoa koskeva sopimus 12.11.2012 (salassapidettävä)

4. Hakemuksen kohteena olevia teoksia koskevat otteet Yhdysvaltain tekijänoikeustoimiston (United States Copyright Office) julkisesta tekijänoikeuksia koskevasta luettelosta

LAUSUMA

Elisa Oyj on lausumassaan huomauttanut, että yhteystietoja voidaan luovuttaa vain Suomeen ja Suomessa käytettäväksi. Edelleen se on ilmoittanut, että se voi käsitellä tunnistetietoja vain tuomioistuimen määräyksellä. Vasta tällaisen määräyksen jälkeen Elisa Oyj voi selvittää, ovatko pyydetyt yhteystiedot selvitettävissä ja luovutettavissa hakijalle.

Elisa Oyj on pyytänyt, että sille korvataan tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin mukaisesti tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut.

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Hakemuksen peruutus

LFP Internet Group LLC on ilmoittanut markkinaoikeudelle 11.11.2013 toimitetussa lausumassa peruuttavansa omalta osaltaan hakemuksen teleliittymän haltijan yhteystietojen saamisesta tekijänoikeuslain 60 a §:n nojalla. Näin ollen asia jää LFP Internet Group LLC:n osalta sillensä.

Perustelut

Hakijan oikeudet

LFP Video Group LLC:lle (jäljempänä myös hakija) on esitetyn selvityksen mukaan sopimuksin siirtynyt elokuvateosten tekijöiden oikeudet.

Kysymys on elokuvateoksista, joiden tuottajan kotipaikka on Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Suomi ovat liittyneet Bernin yleissopimukseen taiteellisten ja kirjallisten teosten suojaamisesta (SopS 79/1986, jäljempänä Bernin sopimus). Bernin sopimuksen 4 artiklan a kohdan mukaan suojaa saavat elokuvateokset, joiden tuottajan päätoimipaikka tai vakituinen asuinpaikka on sopimusvaltiossa. Bernin sopimuksen 5 artiklan 4 kappaleen c kohdan i alakohdasta seuraa, että kysymyksessä olevien elokuvateosten alkuperämaana pidetään Yhdysvaltoja. Sopimuksen 5 artiklassa on määräykset kansallisesta kohtelusta. Alkuperämaassa suojattu teos saa toisessa liittovaltiossa samaa suojaa kuin toisen liittovaltion omat kansalaiset. Tekijänoikeuslain 63 §:n mukaan lain tekijänoikeutta koskevia säännöksiä sovelletaan elokuvateokseen, jonka tuottajan päätoimipaikka tai vakinainen asuinpaikka on Suomessa. Bernin sopimuksen kansallisen kohtelun periaatteen mukaisesti hakemuksessa mainitut elokuvateokset saavat Suomessa tekijänoikeuslain mukaista suojaa.

Edellä olevilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että hakijalla on asiavaltuus asiassa ja oikeus esittää tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia.

Tietojen luovuttamista koskevat oikeudelliset lähtökohdat

Tekijänoikeuslain 60 a §:n mukaan tekijällä tai hänen edustajallaan on oikeus tuomioistuimen määräyksellä salassapitosäännösten estämättä yksittäistapauksessa saada lähettimen, palvelimen tai muun sellaisen laitteen ylläpitäjältä taikka muulta välittäjänä toimivalta palvelun tarjoajalta yhteystiedot sellaisesta teleliittymästä, josta tekijänoikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijän suostumusta. Tiedot tulee antaa ilman aiheetonta viivytystä.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä (HE 28/2004 vp) antamassaan lausunnossa eduskunnan lakivaliokunta on todennut (LaVL 5/2005), että koska tietoja ei luovutettaisi viranomaiselle vaan suoraan toiselle yksityiselle, säännös sisältäisi myös luovuttamisvelvollisuutta rajaavan edellytyksen. Lausunnon mukaan tietoja voitaisiin luovuttaa vain sellaisen liittymän osalta, josta tekijän oikeuksien suojan kannalta merkittävässä määrin saatetaan yleisön sataviin loukkaavaa aineistoa.

Laissa oleva merkittävyyskynnys liittyy siis siihen, että teleliittymän haltijan tunnistamistietojen luovuttaminen yksityiselle taholle merkitsee teleliittymän haltijan yksityisyyden suojan rajoitusta. Merkittävyyskynnyksen ylittymistä arvioitaessa on siten punnittava yhtäältä tietojen luovuttamisen merkittävyyttä tekijänoikeuksien suojan ja toisaalta teleliittymän haltijan yksityisyyden suojan kannalta. Teleliittymän haltijan yksityisyyden suojaa koskevat säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalaissa (516/2004), jolla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi).

Tekijänoikeuslain 60 a §:n säännös liittyy tekijänoikeuslain muutokseen, jolla on saatettu kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa (jäljempänä tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi). Direktiivin 8 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että oikeudenhaltijoilla on mahdollisuus hakea kieltoa tai määräystä sellaisia välittäjiä vastaan, joiden palveluita kolmas osapuoli käyttää tekijänoikeuden tai lähioikeuden rikkomiseen. Tekijänoikeuslain muuttamiseen johtaneessa edellä mainitussa hallituksen esityksessä (HE 28/2004 vp) ei ehdotettu erillistä tietojen luovuttamista koskevaa säännöstä, vaan tekijänoikeuslain 60 a § lisättiin lakivaliokunnan aloitteesta lakiin erillisen sääntelyn tarpeen tultua esiin lainsäädäntöprosessin aikana. Valiokunta kuitenkin painotti, että säännöstä on syytä tarkastella uudelleen, kun saatetaan kansallisesti voimaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2004/48/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta. Säännöstä ei kuitenkaan tuossa yhteydessä tarkasteltu uudestaan eikä säännökseen ole tehty muutoksia. Joka tapauksessa markkinaoikeus katsoo, että tekijänoikeuslain 60 a §:n tulkinnassa on otettava tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivin säännösten lisäksi huomioon myös direktiivin 2004/48/EY säännökset.

Euroopan unionin tuomioistuin on ennakkoratkaisuissaan antanut ohjeita siitä, miten direktiivejä 2001/29/EY (tietoyhteiskunnan tekijänoikeusdirektiivi), 2004/48/EY (teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annettu direktiivi) ja 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) on tulkittava arvioitaessa tunnistamistietojen luovuttamista koskevia edellytyksiä siviiliprosessia varten (mm. asia C-275/06, Promusicae, tuomio 29.1.2008, Kok., s. I 271 ja asia C-461/10, Bonnier Audio ym., tuomio 19.4.2012).

Unionin tuomioistuin on katsonut, ettei sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivissä suljeta pois jäsenvaltioiden mahdollisuutta säätää velvollisuudesta paljastaa henkilötietoja siviiliprosessin yhteydessä (ks. em. asia Promusicae, tuomion 54 ja 55 kohta ja em. asia Bonnier Audio ym., tuomion 54 ja 55 kohta). Se on kuitenkin korostanut sitä, että direktiivejä on tulkittava tavalla, jolla voidaan varmistaa unionin oikeusjärjestyksessä suojattujen eri perusoikeuksien välinen tasapaino sekä yleisten oikeusperiaatteiden, kuten suhteellisuusperiaatteen noudattaminen (em. asia Promusicae, tuomion 68 ja 70 kohta ja em. asia Bonnier Audio ym., tuomion 59–61 kohta).

Elokuvateosten jakelu tässä tapauksessa

Hakemuksessa mainituista kohdissa 1–5 mainituista IP-osoitteista on jaettu elokuvaa Asian Boobs parvessa, jossa on heinäkuussa ollut 6.000 käyttäjää. Vielä syyskuussa, jolloin jakelua on tapahtunut kohdissa 1–2 yksilöidyistä IP-osoitteista, parvessa on ollut 1.442 käyttäjää.

Elokuvaa Barely Legal on jaettu kolmessa eri parvessa. Kohdissa 6-8 yksilöidyistä IP-osoitteista teosta on jaettu elokuussa. Tuolloin kyseisessä parvessa on ollut 1.200 käyttäjää. Kohdassa 9 ja 10 yksilöidyistä IP-osoitteista jakelua on tapahtunut toisessa parvessa edellisen osalta elokuussa ja jälkimmäisen osalta syyskuussa. Kyseisessä parvessa on ollut käyttäjiä elokuussa 1.278 ja syyskuussa 698. Kolmannessa parvessa elokuvaa on jaettu kohdassa 11 yksilöidystä IP-osoitteesta syyskuussa, jolloin käyttäjiä on ollut 450.

Elokuvaa My First Lesbian Experience on jaettu yhdessä parvessa kohdassa 12 ja 13 yksilöidystä IP-osoitteista heinäkuun lopussa ja kohdassa 14–16 yksilöidyistä IP-osoitteista elokuussa. Parvessa on ollut käyttäjiä heinäkuussa 6.786, elokuussa 3.981 ja syyskuussa 1.961.

Elokuvaa This Ain’t Terminator XXX on jaettu viidessä eri parvessa. Kohdassa 17–19 yksilöidyistä IP-osoitteista on teosta jaettu syyskuussa, jolloin kyseisessä parvessa on ollut 749 käyttäjää. Kohdassa 20 yksilöidystä IP-osoitteesta on teosta jaettu toisessa parvessa syyskuussa, jolloin käyttäjiä on ollut 62. Kohdassa 21 yksilöidystä IP-osoitteesta teosta on jaettu kolmannessa parvessa elokuussa, jolloin käyttäjiä on ollut 136. Syyskuussa kyseisen parven käyttäjämäärä on ollut 112. Kohdassa 22 yksilöidystä IP-osoitteesta teosta on jaettu neljännessä parvessa elokuussa, jolloin kyseisessä parvessa on ollut 480 käyttäjää. Syyskuussa mainitussa parvessa on ollut 266 käyttäjää. Viidennessä parvessa elokuvaa on jaettu kohdassa 23 yksilöidystä IP-osoitteesta syyskuussa, jolloin kyseisessä parvessa on ollut 5.862 käyttäjää.

Elokuvaa This Ain’t Die Hard XXX elokuvaa on jaettu kuudessa eri parvessa. Kohdassa 24 yksilöidystä IP-osoitteesta elokuvaa on jaettu elokuussa parvessa, jossa on ollut elokuussa 129 käyttäjää ja syyskuussa 150 käyttäjää. Kohdassa 25 yksilöidystä IP-osoitteesta elokuvaa on jaettu elokuussa ja kohdassa 26 yksilöidystä IP-osoitteesta syyskuussa parvessa, jossa on ollut elokuussa 85 ja syyskuussa 83 käyttäjää. Kohdassa 27 yksilöidystä IP-osoitteesta teosta on jaettu syyskuussa parvessa, jossa on ollut syyskuussa 202 käyttäjää. Kohdissa 28-32 yksilöidyistä IP-osoitteista on jaettu elokuvaa heinäkuussa (kohta 28), elokuussa (29–30) ja syyskuussa (31–32) parvessa, jossa on ollut käyttäjiä heinäkuussa 1.850, elokuussa 2.324 ja syyskuussa 3.048.

Elokuvaa This Ain’t Die Hard XXX on jaettu kohdissa 33–35 yksilöidyistä IP-osoitteista heinäkuun lopulla (kohdat 33–34) ja elokuussa (35) parvessa, jossa on ollut käyttäjiä heinäkuussa 1.347 ja elokuussa 713. Syyskuussa parvessa ei ole ollut käyttäjiä.

Elokuvaa This Ain’t Star Trek 3 XXX on jaettu neljässä eri parvessa. Kohdissa 36–37 yksilöidyistä IP-osoitteista elokuvaa on jaettu elokuussa parvessa, jossa on ollut elokuussa 382 käyttää. Syyskuussa ei ole ollut käyttäjiä. Kohdissa 38–49 yksilöidyistä IP-osoitteista elokuvaa on jaettu heinäkuussa (kohta 39), elokuussa (kohdat 38 ja 41–44) ja syyskuussa (kohdat 40 ja 45–49), parvessa, jossa on ollut käyttäjiä heinäkuussa 19.301, elokuussa 5.019 ja 5.454. Kohdassa 50 yksilöidystä IP-osoitteesta elokuvaa on jaettu elokuussa parvessa, jossa on ollut käyttäjiä elokuussa 796 ja syyskuussa 523.

Markkinaoikeuden arviointi

Asiassa on kysymys BitTorrent-vertaisverkossa tapahtuneesta jakelusta. BitTorrent-teknologia on tarkoitettu yksittäisten tiedostojen jakeluun. Kukin käyttäjä jakaa niitä tiedostoja, joita he itse ovat ladanneet tai ovat parhaillaan lataamassa. Tämä mahdollistaa erittäin nopeat siirtonopeudet. Sen vuoksi BitTorrent-teknologiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti esimerkiksi elokuvien jakeluun.

BitTorrentia käyttävään parveen voi liittyä kuka tahansa. Kun teosta välitetään tällaisessa yleisölle avoimessa parvessa, kysymys on tekijänoikeuslain 2 §:n mukaisesta tekijän yksinoikeuden piiriin kuuluvasta teoksen saattamisesta yleisön saataviin riippumatta parven käyttäjämäärästä. Tekijänoikeuden loukkaus voi täyttyä, vaikka parvessa olisi vain muutamia käyttäjiä. Jokainen yksittäinen loukkaus ei kuitenkaan täytä tekijänoikeuslain 60 a §:ssä edellytettyä tunnistamistietojen luovuttamisen edellytyksenä olevaa merkittävyyskynnystä, vaan kynnyksen ylittymistä on arvioitava tapauskohtaisesti vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen.

Oikeuskäytännössä arvioinnissa on kiinnitetty huomiota parven tosiasiallisten käyttäjien määrään. Markkinaoikeus katsoo, että käyttäjien määrä ei kuitenkaan yksin voi olla ratkaisevaa, vaan arvioinnissa on otettava huomioon myös muut mahdollisen loukkauksen merkittävyyteen vaikuttavat seikat.

Hakemuksen kohteena olevista IP-osoitteista on saatettu yleisön saataviin kuutta eri elokuvaa. Näistä kahta elokuvaa on jaettu yhdessä parvessa. Muita elokuvia on jaettu kolmessa tai useammassa parvessa. Tekijänoikeuden haltijan kannalta jakelun kokonaismäärällä on merkitystä. Vaikka merkittävyyskynnyksen ylittymistä arvioidaan teleliittymäkohtaisesti, markkinaoikeus katsoo, ettei tiedossa olevaa tekijänoikeuden haltijan luvatta tapahtuneen jakelun kokonaismäärää voi jättää kokonaan huomioon ottamatta tapauskohtaisia olosuhteita arvioitaessa.

Alhaisin käyttäjämäärä, 61 käyttäjää, on ollut parvessa, jossa elokuvaa on jaettu kohdassa 20 yksilöidystä IP-osoitteesta. Samaa elokuvaa on jaettu neljässä muussa parvessa. Viidessä eri parvessa on ollut yhteensä yli 6.000 käyttäjää. Markkinaoikeus katsoo tämän osoittavan, että elokuvalla on ollut huomattavaa kysyntää. Yksittäisen jakelijan kannalta on sattumanvaraista, mihin parveen liittyy eniten käyttäjiä. Kerran jaettu teos voi olla hallitsemattoman jatkolatauksen kohteena siinäkin tapauksessa, että jakaja poistaa teoksen omalta tietokoneeltaan.

Tietojen luovuttaminen on välttämätöntä tekijänoikeuden loukkauksen selvittämiseksi ja vaatimuksen kohdentamiseksi teoksen jakelijaan. Edellä mainituissa olosuhteissa elokuvan jakamista parvessa, johon on liittynyt 61 käyttäjää, voidaan pitää siinä määrin merkittävänä, että oikeudenhaltijalla on oltava mahdollisuus puuttua luvattomaan teosten jakeluun, vaikka se edellyttää teleliittymän haltijan yhteystietojen antamista oikeudenhaltijalle ja merkitsee puuttumista teleliittymän haltijan yksityisyyden suojaan. Teleliittymän haltijalle aiheutuvia haittoja rajoittaa se, että tekijänoikeuden haltija saa käyttää luovutettavia tietoja vain loukkauksen selvittämiseen ja vaatimusten esittämiseen sekä että väärinkäytösten estämiseksi tekijänoikeuden haltijaan sovelletaan sähköisen viestinnän tietosuojalain säännöksiä vaitiolovelvollisuudesta ja hyväksikäyttökiellosta. Edellä mainituilla perusteilla markkinaoikeus katsoo, että tunnistamistietojen luovuttamista puoltavat syyt ovat merkittävämpiä kuin tietojen luovuttamisesta teleliittymän haltijalle aiheutuva haitta.

Markkinaoikeus katsoo edellä mainituilla perusteilla, että kaikista hakemuksessa tarkoitetuista teleliittymistä on saatettu tekijänoikeuksien kannalta tekijänoikeuslain 60 a §:ssä tarkoitetulla tavalla merkittävissä määrin yleisön saataviin tekijänoikeudella suojattua aineistoa ilman tekijänoikeuksien haltijan suostumusta. Asiassa on sen vuoksi perusteet määrätä Elisa Oyj selvittämään ja antamaan hakijalle hakemuksessa yksilöityjä teleliittymiä koskevat yhteystiedot. Hakijalle luovutettavien yhteystietojen tulee sisältää sellaiset saatavissa olevat tiedot teleliittymän käyttäjästä tai tilaajasta, jotka mahdollistavat tunnistamisen ja tavoittamisen.

Hakemuksessa esitetyt vaatimukset ovat perustuneet tekijöiltä hakijalle sopimuksin siirtyneisiin oikeuksiin. Hakija saa siten käyttää sille luovutettavia tunnistamistietoja ainoastaan selvittääkseen ja esittääkseen näihin siirtyneisiin oikeuksiin perustuvia vaatimuksia tekijänoikeuslain nojalla Suomessa.

Tekijänoikeuslain 60 a §:n 3 momentin nojalla välittäjänä toimivalle palveluntarjoajalle on korvattava tietojen luovuttamismääräyksen täytäntöönpanosta aiheutuneet kulut sekä mahdollinen vahinko.

Päätöslauselma

Markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n selvittämään ja antamaan LFP Video Group LLC:lle käyttäjän tai tilaajan yhteystiedot seuraavista teleliittymistä:

1. IP-osoite: X ajankohtana 19.09.2013 klo 2:40:39

2. IP-osoite: X ajankohtana 11.09.2013 klo 17:28:40

3. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 10:46:39

4. IP-osoite: X ajankohtana 29.07.2013 klo 19:44:22

5. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 13:08:03

6. IP-osoite: X ajankohtana 01.08.2013 klo 7:49:02

7. IP-osoite: X ajankohtana 22.08.2013 klo 14:12:39

8. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 18:58:08

9. IP-osoite: X ajankohtana 09.08.2013 klo 12:51:45

10. IP-osoite: X ajankohtana 22.09.2013 klo 12:43:00

11. IP-osoite: X ajankohtana 19.09.2013 klo 4:43:36

12. IP-osoite: X ajankohtana 30.07.2013 klo 11:37:08

13. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 17:32:27

14. IP-osoite: X ajankohtana 17.08.2013 klo 9:47:39

15. IP-osoite: X ajankohtana 20.08.2013 klo 8:57:50

16. IP-osoite: X ajankohtana 21.08.2013 klo 18:18:25

17. IP-osoite: X ajankohtana 13.09.2013 klo 6:26:38

18. IP-osoite: X ajankohtana 11.09.2013 klo 10:08:55

19. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 15:53:03

20. IP-osoite: X ajankohtana 08.09.2013 klo 0:59:03

21. IP-osoite: X ajankohtana 17.08.2013 klo 11:32:46

22. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 21:05:32

23. IP-osoite: X ajankohtana 07.09.2013 klo 18:01:16

24. IP-osoite: X ajankohtana 19.08.2013 klo 20:26:27

25. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 18:56:31

26. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 15:43:29

27. IP-osoite: X ajankohtana 03.09.2013 klo 20:19:35

28. IP-osoite: X ajankohtana 29.07.2013 klo 10:55:41

29. IP-osoite: X ajankohtana 03.08.2013 klo 9:11:55

30. IP-osoite: X ajankohtana 23.08.2013 klo 22:59:48

31. IP-osoite: X ajankohtana 03.09.2013 klo 20:14:05

32. IP-osoite: X ajankohtana 10.09.2013 klo 20:58:17

33. IP-osoite: X ajankohtana 30.07.2013 klo 10:02:11

34. IP-osoite: X ajankohtana 31.07.2013 klo 16:59:31

35. IP-osoite: X ajankohtana 11.08.2013 klo 18:00:10

36. IP-osoite: X ajankohtana 02.08.2013 klo 0:22:05

37. IP-osoite: X ajankohtana 10.08.2013 klo 13:37:30

38. IP-osoite: X ajankohtana 16.08.2013 klo 9:02:50

39. IP-osoite: X ajankohtana 28.07.2013 klo 14:34:04

40. IP-osoite: X ajankohtana 02.09.2013 klo 23:00:19

41. IP-osoite: X ajankohtana 09.08.2013 klo 23:17:40

42. IP-osoite: X ajankohtana 10.08.2013 klo 22:07:44

43. IP-osoite: X ajankohtana 22.08.2013 klo 22:58:28

44. IP-osoite: X ajankohtana 31.08.2013 klo 3:04:25

45. IP-osoite: X ajankohtana 02.09.2013 klo 21:03:58

46. IP-osoite: X ajankohtana 06.09.2013 klo 0:08:19

47. IP-osoite: X ajankohtana 25.09.2013 klo 15:31:03

48. IP-osoite: X ajankohtana 10.09.2013 klo 17:01:28

49. IP-osoite: X ajankohtana 20.09.2013 klo 23:07:48

50. IP-osoite: X ajankohtana 14.08.2013 klo 17:02:18

Kaikki kellonajat ovat Suomen kesäaikaa (GMT = UTC +3).

Markkinaoikeus määrää Elisa Oyj:n luovuttamaan edellä tarkoitetut yhteystiedot LFP Video Group LLC:n asiamiehille asianajaja X:lle ja lakimies Y:lle sekä Asianajotoimisto Hedman Partners Oy:lle, jotka ovat sitoutuneet olemaan luovuttamatta annettavia tietoja Suomen ulkopuolelle.

LFP Video Group LLC saa käyttää sille edellä mainituin tavoin luovutettavia yhteystietoja ainoastaan selvittäessään ja esittäessään sille tekijöiltä siirtyneitä oikeuksia koskevia Suomen tekijänoikeuslakiin perustuvia vaatimuksia Suomessa.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 3.2.2014.

Asian ovat ratkaisseet yksimielisesti markkinaoikeustuomarit Anne Ekblom-Wörlund, Kristiina Harenko ja Reima Jussila.

LAINVOIMAISUUS

Lainvoimainen.