Om marknadsdomstolen

Marknadsdomstolen är en specialdomstol som behandlar konkurrens- och tillsynsärenden, upphandlingsärenden, marknadsrättsliga ärenden samt mål och ärenden som gäller industriella rättigheter och upphovsrätt. Marknadsdomstolen har befogenhet i hela landet. Marknadsdomstolen har inlett sin verksamhet den 1 mars 2002.

Publicerad 19.3.2021