Mark­nads­dom­sto­len

Mark­nads­dom­sto­len behandlar upphandlingsärenden, konkurrens- och tillsynsärenden, marknadsrättsliga ärenden,
samt mål och ärenden som gäller industriella rättigheter. Marknadsdomstolens behörighet omfattar hela landet.
Om mark­nads­dom­sto­len