Kontakt

Marknadsdomstolens kontaktuppgifter


Besöks-och postadress: Banbyggarvägen 5, 00520 Helsingfors

Telefonväxel: 029 56 43300
Fax: 029 56 43314
E-post: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Då ni sänder e-post ska "(at)" ersättas med "@"


Elektronik ärendehantering

Lagskipningsärenden som behandlas i marknadsdomstolen kan uträttas via förvaltinings -och specialdomstolarnas e-tjänst.


Att skicka skyddad e-post

Dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter ska i första hand skickas till marknadsdomstolen via justitieministeriets tjänst för skyddad e-post (https://turvaposti.om.fi ). Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

Om skyddad e-post skickas till marknadsdomstolens officiella e-postadress, ska det i ämnesfältet, själva meddelandet och i bilagorna anges behövliga identifikationsuppgifter (namn, vad ärendet gäller osv.) så att den som tar emot meddelandet kan förmedla det till rätt person, vet vad ärendet gäller och vem som har skickat det.

Under länken finns anvsiningar om hur det går till att skicka skyddad e-post till justitieförvaltningen.

Att skicka skyddad e-post: bruksanvisning till kunder.

Kundtjänsten

Vi betjänar Er på vårt kundtjänstnummer 050 406 1132 under tjänstetid må-fre kl. 8.00–16.15.

Domstolarnas gemensamma registratorskontor är öppen må-fre kl. 8.00–16.15. Säkerhetskontroll utförs på besökare.

Kundparkering

Det finns ingen kundparkering.

Samtalspriser

För alla samtal debiteras enbart lokalnäts- eller mobilsamtalsavgift enligt uppringarens operatörs taxa. Om du ringer från utlandet fastställs priset för samtalet av den lokala operatören.

Sammanträdens offentlighet

Marknadsdomstolens muntliga sammanträden är i regel offentliga. Sessionssalerna rymmer ett begränsat antal åhörare. Stora grupper uppmanas att kontakta marknadsdomstolen i förväg.

Publicerad 29.5.2023